Glipper Mjøssykehuset på oppløpssida?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er inngått en politisk samarbeidsavtale mellom Ringsaker og Gjøvik. I avtalen heter det om utviklingen av Sykehus Innlandet: «Stå sammen i arbeidet om at et nytt mjøssykehus legges ved Mjøsbrua og at sykehuset på Gjøvik opprettholdes med akuttfunksjoner og en stor og framtidsrettet aktivitet. Vi jobber for å etablere en luftambulansebase i nærheten av mjøssykehuset…»

Dette ble vedtatt mot tre Senterpartistemmer og en stemme fra Pensjonistpartiet i Ringsaker sitt Formannskap.

I en svært kritisk fase av hele sykehusprosjektet går altså to kommuner sammen om et vedtak som jeg oppfatter som svært, svært uheldig og alvorlig for det overordnede målbildet for etablering av Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.

Avtalen som foreligger mellom Gjøvik og Ringsaker utfordrer etter min vurdering et av hovedpunktene i Helse Sør-Østs styrevedtak i “SAK NR 005-2019, Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF».

I vedtakets punkt 2 heter det: «Styret understreker at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. Muligheter for trinnvis utvikling skal belyses…»

Men det er også et betydelig bidrag til å skape usikkerhet når Gjøvik og Ringsaker, før vi har oversikt over hva akuttsykehuset skal inneholde, kobler det nye Mjøssykehuset, med diskusjonen om hvor akuttsykehuset skal ligge. Det kan jo i neste omgang anspore til at dersom akuttsykehuset legges til for eks. Elverum, ja så vil det være naturlig – gitt «logikken» i samarbeidsavtalen mellom Ringsaker og Gjøvik - at Mjøssykehuset legges til Hamar. Eller kanskje at Lillehammer får akuttsykehus og at Mjøssykehuset legges til Hamar, eller omvendt. Alternativet Mjøssykehus ved Mjøsbrua og et akuttsykehus på Lillehammer er vel nå ikke et alternativ i et slik resonnnement, siden avtalen mellom Ringsaker og Gjøvik ikke åpner for et slik alternativ, og en må tro at Ringsaker står ved sin avtale med Gjøvik.

Men alle disse alternativene nevnt ovenfor er «av samme ulla» som Ringsaker – Gjøvik avtalen. Det innebærer at en velger å se bort fra at ingen ennå vet sikkert hva akuttsykehuset skal inneholde, eller Helse-Sør Østs anbefaling knyttet til plassering. Heller ikke styret i SI vet dette sikkert. Det skal, ifølge hjemmesida til SI skje neste fredag (31. januar) i «Sak 005 – 2020: Framtidig målbilde – status i arbeidet med virksomhetsinnhold. Dokumenter ettersendes».

På hjemmesida til SI kan vi også lese følgende: «Byggestart ved Mjøssykehuset planlegges i 2024-25. I tillegg til det nye sykehuset skal det utvikles et akuttilbud og et elektivt tilbud i to av dagens sykehusbygg. Hvilke sykehus og hva slags virksomhet det skal være der skal utredes nærmere fram mot 1. halvår 2020»

Men nå har altså Ringsaker og Gjøvik allerede konkludert. Vertskommunen for Mjøssykehuset, Ringsaker, velger å melde seg på lokaliseringsdebatten knyttet til akuttilbudet, og ser helt bort fra betydningen av, ikke minst i dette spørsmålet, å legge en kunnskapsbasert diskusjon til grunn.

Jeg er redd dette utfordrer hele diskusjonen om framtidig sykehusstruktur.

Hele det politiske miljøet må nå legge brukernes stemme i potten, slik SIs eget Brukerutvalg sier det i HA den 18.12.2019: «Brukerutvalget er bekymret for en tredeling av framtidig sykehusstruktur» og de «krever at det blir satset utelukkende på Mjøssykehuset».

Jeg forstår dette som at Brukerutvalget vil ha alternativ 1 i utredningen fra den felles arbeidsgruppen mellom SI og Helse Sør-Øst: Mjøssykehuset og et elektivt sykehus med døgnfunksjon, ikke et akutt-tilbud ved et tredje sykehus i tillegg.

Jeg oppfordrer hele det politiske miljøet i Innlandet til å samle seg om og støtte brukerne av Sykehuset, og arbeide for at den totale investeringsramme for Mjøssykehuset økes, slik at den opprinnelige tanken om ett spesialistsykehus opprettholdes. Konturene av den struktur vi nå ser nærmer seg en to-sykehusmodell (pluss et elektivt sykehus), mens Innlandets ambisjoner burde være å bygge Mjøssykehuset.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags