Sykehusvedtaket fra 2017 må omstøtes

Av
DEL

LeserbrevSykehusdebatten i Innlandet fylke handler hos mange om å forsvare sykehusvedtaket fra 2017 – om bygging av et nytt hovedsykehus.
Det er også en noe merkelig prosess – å fatte et vedtak om å bygge nytt hovedsykehus – når det samtidig ikke er bevilget penger til formålet eller lagt inn i de økonomiske planene i overskuelig framtid.

Det kan ikke være slik at vedtaket fra 2017 er hogd i stein en gang for alle. I statsminister Erna Solberg (Høyre) sine planer, publisert på hennes Facebook-siden den 21.07.2020, så vil ikke regjeringen bruke så mye som ei eneste ekstra krone til sykehus i Innlandet fylke de nærmeste fem årene.

Covid-19-pandemien, statsminister Erna Solbergs sykehusplan (som ikke inkluderer Innlandet fylke), og kunnskap om at nye sykehus bygges altfor små – og et sorteringssamfunn hvor eldre i stor grad fases ut fra å få behandling i sykehus i Helse Sør-Øst/Sykehuset Innlandet HF (ref fagbladet «Sykepleieren») – er nye informasjoner man ikke satt på i 2017.

Når man i tillegg tar med fallende oljeinntekter, sterkt svekket kronekurs, høy arbeidsledighet og et for tiden usikkert arbeidsmarked, og stor usikkerhet knyttet til økonomien etter Covid-19-pandemien, er også det nye momenter som generelt kan forsinke prosessene med nye sykehus her i landet ganske markant.

Etter min oppfatning foreligger det nå, jf. ovennevnte, meget sterke grunner for at 2017-vedtaket – om at planer om nytt hovedsykehus må omstøtes, og at det bygges videre på eksisterende sykehusstruktur. Og hvor den nye kunnskapen må vektlegges ved avgjørelsen i et eventuelt nytt vedtak.

I den sammenheng er det også et spørsmål om det er det rette lederskapet som sitter i Sykehuset Innlandet HF i dag?

Covid-19-pandemien viser vel også at man sterkt må vurdere å endre på utformingen på nye sykehusbygg/tilbygg på eksisterende sykehus? Ullevål sykehus ble eksempelvis i sin tid bygget i flere enheter. Tanken med det var å forebygge og hindre smitteoverføring fra enhet til enhet ved eventuelle pandemiutbrudd. Er slike hensyn godt nok ivaretatt i de foreliggende planene for nye sykehus, eller ved modernisering av eksisterende sykehus? Det er også en aktuell problemstilling i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags