Til Ap og andre politikere i Ringsaker

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg treffer mange av dere i jobben min, og tenker at det er bedre å skrive dette innlegget, så slipper jeg å komme med noen bemerkninger eller kritikk i ren frustrasjon når jeg treffer dere i andre og hyggeligere anledninger. Jeg må si jeg er skuffet og trenger å få luftet meg litt.

Jeg må åpne med å si jeg er en av dem som har gått rundt og sagt at i Ringsaker har vi det bra. Her får vi til det meste og det gjør vi jo. Det har skjedd veldig mye bra.

Det som skurrer veldig nå er skolesaken i Nordre Ringsaker, og måten den er håndtert på. Jeg overvar to valgdebatter i fjor, og en av sakene som interesserte meg var nettopp skolesaken. Under debatten i Brumunddal svarte Bernt Torp at skolestrukturen ikke skulle røres denne perioden, hvis det ikke skjedde noe uforutsett. I Moelv svarte ordfører Anita Ihle Steen det samme på debattlederens spørsmål. Dette utløste applaus fra forsamlingen begge steder, og jeg med andre var veldig fornøyd. Jeg hadde troen på at Ap og rådmannen hadde kontroll. SV og Høyre sa de ville endre skolestrukturen. De har min fulle respekt. De var oppriktige, og fikk ikke min stemme.

En måned etter valget kom rådmannens forslag om å igjen å legge ned Fagernes skole. Begrunnet med at økonomien plutselig en måned etter valget var snudd til å være veldig dårlig. Dette var trist å høre for en som har gått der, og har hatt tre barn der. Jeg tenkte at det løser seg nok da Ap jo hadde lovd at de ikke skulle endre noe denne perioden.

Vi er fornøyd med Fagernes skole. (Sistemann var ferdig i vår.) Vi har hatt det fint der, og har ikke et vondt ord å si om skolen. Noen ting har det vært som har kommet fram helt feil i noen medier som jeg ikke skal reklamere for her, men de sakene har ordnet seg. Da det ble nytt skolebygg, som ble veldig fint, møtte jeg rådmann Jørn Strand på skolen da han var på befaring. Vi var nok like blide og fornøyde begge to over hvor fint det var blitt. I ettertid er det gjort stor dugnadsinnsats med ballbinge, gapahuk og annet som gjør at skolen framstår som fantastisk.

Så til det jeg mener ikke er bra med Aps håndtering av saken. I ønsket situasjon så kunne Anita, Bernt og resten av Ap sagt følgende da rådmannen kom med sitt forslag en måned etter valget. Vi har lovd å ikke gjøre noe med skolestrukturen denne perioden, og det løftet må vi holde ... Eller, må vi det så må vi gjøre det fornuftig for barna som er det viktigste vi har i Ringsaker, og foreldre og lokalsamfunnet ellers.

Det ble et forslag om å gjennomgå hele skolestrukturen i Nordre Ringsaker. Greit nok, men dette fører da plutselig til et forslag om å legge ned fire skoler? Det er ikke tatt hensyn til reisetid og hva som vil skje med lokalsamfunnet, som nedleggelse av fritidsaktiviteter som 4H og idrettslag. Det sier seg jo selv at det ikke blir mye av dette da det er avhengig av skolemiljø for å drifte. Nes er brukt som eksempel i denne debatten, og der er det f.eks. kun fotballag på Stavsjø og Gaupen igjen etter sammenslåingen. Kjøring til SFO på Brøttum og Moelv vil for mange bli en utfordring å rekke både før og etter jobb.

Nå har jeg jo forstått at økonomien er ute å kjøre av diverse årsaker. Det er sammensatt, og ikke bare rådmannens feil. Det er nok ikke alt som har slått til slik som planlagt, frisk satsing i Brumunddal, og færre innflyttere enn planlagt, og nå Corona. Med en Høyre- regjering som gjør at det blir mindre overføringer til kommunene, så skjønner jeg at det er noen utfordringer. Som en kjent lokal finansminister sa: «Peeng på bok», det er vel ikke dumt for dårligere tider. Ringsaker burde kanskje hatt litt å gå på? Jeg har en sparekonto som hjelper godt i disse nedstengningstider med lite jobb. At det en måned etter valget viser seg at økonomien altså plutselig har endret seg så mye at fire skoler må legges ned er jo vanskelig å tro. Jeg sitter med en følelse av at dette burde kommet på bordet før valget og at det ikke ble nevnt var et taktisk valg for å beholde velgere. Det er sikkert glemt til neste valg, men det er vel ikke sikkert at dette blir glemt så lett.

OK, la oss si at økonomien plutselig ble så dårlig at vi må legge ned skoler. Det som da skurrer er igjen håndteringen av saken. Det skulle sikres en god prosess med oppvekstutvalgets befaring rundt på skolene. De har konkludert med at de er fornøyd med hva de har sett på alle skolene, og har ikke påvist noe de har funnet kritikkverdig, annet enn at det er for få barn pr. skole.

En fornuftig håndtering av saken i mine øyne er jo da å svelge noen kameler i begge leire og finne en fornuftig løsning som gjør at dette blir spiselig for alle. Barna, foreldre, og lokalsamfunnet ellers i Nordre Ringsaker, og kommunen. Gi og ta, bygd og land hånd i hånd, også videre. At en seksåring skal ha en time eller mer i buss om dagen er jo ikke holdbart.

Det jeg savner fra Ap er en beklagelse over at de ikke kan holde valgløftene sine, og en viss ydmykhet. Bernt Torp forsvarer Aps vedtak så godt han kan i sosiale medier uten noen form for selvkritikk. Ordfører Anita Ihle Steen sier at hun føler at det er litt mye person og ikke sak, selv om hun altså gjør stikk i strid med hva hun sa i valgdebatten. Da må hun kanskje regne med litt personlig kritikk? Hun sier også i Hamar Arbeiderblad at Ap har vært feige tidligere, og at det fortsatt blir lys i husene om noen må flytte og de blir solgt. Dette oppleves nok en smule arrogant for noen som har satset og flyttet hjem til bygda og kommunen med barna sine. Betyr de ikke mer de med skolebarn i bygdene? Kunne ikke Ap ha sagt det som det var i valgkampen at de gjerne ville endre skolestrukturen på sikt og ikke etter at stemmene var tjent? Noen snakker om politikerforakt ...

Så et forslag til løsning. Kan vi ikke beholde alle skolene så må vi likevel ikke legge ned alle. Jeg mener at det fornuftige nå er hvis vi ikke kan beholde alle skolene å beholde minst en skole i tillegg til Mesnali. Dette vil gjøre avstanden barna må reise levelig, og gjøre at folk ikke må flytte. Antall barn pr. skole vil bli større og stort nok til at de som er kritiske til dette også blir fornøyd. Det vil gjøre reisetiden fornuftig for de fleste, og det vil gjøre at fritidsaktiviteten og livet i bygda i stor grad beholdes. Dette er ikke den beste løsningen for alle, men så mye bedre enn det som Ap nå har bestemt. Det vil kanskje gjøre det levelig for barna og foreldrene som jobber utenfor bygdene. Ap får da lagt ned tre skoler som er flere enn to som vi får beholde. Utgiftene til skoleskyss vil også bli mye mindre selv om jeg vet at dette ikke er et argument for rådmannen da det er fylkeskommunen som betaler det. Men det er da lov å tenke litt større og samfunnsøkonomisk?

Ap sentralt sier de vil satse på distriktene. Nå har dere lokalpolitikere muligheten til å redde ansikt. Slik saken framstår nå er det like mye sentraliserings- og Høyre-politikk og ikke som Ap sentralt sier. Det virker som dette er en hastesak som må gjennomføres før vedtaket om beliggenheten til det nye storsykehuset er bestemt. Den avgjørelsen skal fattes en måned etter at Ap vil at denne avgjørelsen skal tas. Kommer det til Moelv vil jo det gjøre at Moelv skole som alt er ganske full må bygges ut. Dette koster nok mer enn å beholde noen skoler. Alle vil ikke bo i byene selv de som bor der ofte tror det.

Helge Vestheim har foreslått å utsette avgjørelsen til etter jul. Da kan saken utredes bedre, og de skolene som eventuelt skal legges ned kan legges ned samme dato som det nå legges opp til.

Jeg håper virkelig for alle parter at det gås en runde til, og at kommunestyret utsetter avgjørelsen slik at det kan finnes en løsning alle kan leve med. Det må da være fornuftig, også for Ap som da kanskje vil beholde velgere som de støter fra seg med denne håndteringen av en sak som provoserer store deler av Nordre Ringsakers befolkning. Jeg håper virkelig dere tenker dere om og gjør det riktige for alle parter i saken. Jeg lever enda i håpet om at fornuften kan seire. Jeg håper dere stemmer etter hjertet, og ikke bare tall neste onsdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags