Til Ringsaker kommunes politikere

Av
DEL

LeserbrevSkolestrukturdebatten i Nordre Ringsaker er i gang igjen til tross for at AP gikk til valg på at de skulle la skolene i Nordre få fred fremover i tid. Sånn ble det altså ikke, og det er nå en sak på gang etter vedtak om at skolene i Nordre igjen skal sees på, og det er med sikte på færre skoler.
Midt i en pandemi, hvor lærerne jobber hardt med å tilpasse hjemmeskole, samtidig med oppstart av skole for 1.-4. trinn inviterer administrasjon i kommunen lærerne og FAU hver for seg til teamsmøter. Lærerne får ikke tid til å forberede seg, heller ikke FAU. Vi står midt i en situasjon hvor det er vanskelig å digitalt skulle samles og snakke sammen. Vi visste saken lå der, og ønsker selvfølgelig at den skal bli ferdig, men ikke med hastverk som gjør at flere ting i saken vanskelig kan belyses så godt som ønskelig. I begynnelsen av april ble det sagt at saken kom til å utsettes, men så plutselig skulle møter gjennomføres i full fart, midt i en annen krise, som krever veldig mye av skolene, de ansatte, elevene og foreldrene. Saken skal nå prioriteres i kommunestyremøtet slik at saken kan landes som planlagt.
I Lismarka hadde vi en plan om å invitere dere politikere slik at dere skulle få se hvordan vi har det på skolen, men siden det nå ikke er en mulighet så ønsker vi med et leserbrev å skrive litt til dere slik at dere kan få et lite innblikk fra oss. Nå er altså saken på full fart til dere og dere skal ta stilling til hvordan vi skal ha det videre, og da blir det viktig for oss å si noe om hvordan skolen vår fungerer slik den er i dag.
Lismarka skole er en skole som fremover krever svært lite kostnader. Kommunen har akkurat (i 2019) gjort noen investeringer i form av ventilasjonsanlegg, tak, nye dører og ny asfalt, slik at skolen er godkjent og kun trenger vanlig vedlikehold fremover. Lokalet og rommene er gode både for elevene og de ansatte. Skolen har i dag over 60 elever, og elevtallet er stabilt fremover. Vi ser også at Lillehammer kommer krypende oppover både fra Søre Ål og Roterud, det ligger til rette for mer boligbygging opp mot Lismarka og vi regner derfor med flere innbyggere og elever etter hvert. Det er plass til flere på Lismarka skole, og skulle det bli behov for enda større plass, så er det gode muligheter til å bygge på nåværende bygg. Kommunen eier også her nærmeste tomt, så arealet kan raskt bli større med tanke på påbygg og uteområde.
Uteplassen på Lismarka skole er stor og inneholder fotballbane, ishockeybane, ballvegg, ballbinge, gapahuk, lekestue, lekeapparater som bl.a. husker, sandkasse, klatrestativ og smashball. Skolen har sin egen skog og inni der har vi sykkelsti og hinderbane. På vinteren går skiløypa rett utenfor og en flott akebakke hører med. Barnehagen er rett ved siden av og de har også fått helt nye lekeapparater på plass. Vi jobber også med gangsti, belysning og oppgradering av parkeringsplass.
Rett ved skolen ligger Hagatun som vi samarbeider med når vi skal ha arrangementer i regi av skolen, her er storkjøkken og storsal som gjør at vi får plass til flere da hele bygda ofte inviteres. Vi ser bygda som en ressurs for skolen og vi samarbeider med mange. Barna har stor glede av aktiviteter som rockeverkstedet, teateret, idrettslaget, skytterlaget m.fl. og det de gir av muligheter. Det er kultur som er nært og kjært.
Lismarka skole har en god stabil lærerstab, samtidig som man ser at lærere søker seg til Lismarka, og vi har fått flere fine nye tilskudd av lærere gjennom årene. Lærerne på Lismarka skole er en av Ringsakers skoler med høyest utdannede lærere. Lismarka skole har aldersblanding som sin spesialitet, og skolen er kjent for dette utover kommunens grenser.
I mange år har Lismarka skole vært og er fortsatt en av skolene i Ringsaker med de beste faglige resultatene. Mange «ser» til Lismarka skole og ønsker å vite hvordan vi jobber for å oppnå så gode resultater både i forhold til fag og til trivsel. Vi selv mener at dette hører sammen, trivsel og trygghet gir god faglighet. Samtidig ser vi at aldersblanding er svært nyttig for barna med tanke på det sosiale, de lærer av hverandre, hjelper hverandre, tar hensyn til hverandre og blir kjent med flere. Når elevene kommer til ungdomsskolen får vi tilbakemeldinger om at elevene fra Lismarka utviser gode sosiale ferdigheter, god kommunikasjon, de er tilpasningsdyktige og utviser god faglighet og trygghet. De kjenner alltid noen der når de starter da de har vært sammen med elever både over og under sitt trinn. De har fått en god start på videre fremtid. Elevene er rustet til å starte ungdomstiden og med en slik start på barneskolen blir det ressursbesparende på alle plan. Barna stiller med det sterkt på flere områder, og starten på ungdomslivet blir litt enklere med en god grunnmur fra barneskolen.
Vi foreldre merker at lærerne på skolen er oppriktig glad i skolen sin, de er stolte av hvordan den drives, de viser engasjement, glede og utviser stor ro og tro på at det de gjør er bra. Det fører til at vi foreldre blir trygge, vi stoler på at de gjør det beste og vi ser resultater som er skryteverdige. Ringvirkningene av lærere som er glade i skolen sin og foreldre som er trygge, er barn som er glad i skolen sin, trygge og lærevillige. Det gir suksess!
I møtet med administrasjonen på teams ble det nevnt faktorer som teller for en skole, det var økonomi, elevprognose, resultater og muligheter. Med vårt innlegg håper vi å ha belyst for dere politikere at vi scorer godt på alt som teller av faktorer for kommunen, og vi håper dere tar vare på dette fremover. Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet med å gi trygge, glade barn gode muligheter til en god start på livet videre etter endt barneskole.
Vi tar gjerne imot besøk når det blir muligheter til det for å vise dere og fortelle mer om hvordan vi har det på Lismarka skole, og regner med det er av interesse de gode resultatene vi har vist til gjennom flere år og fortsatt viser til.
Ringsaker kommune er en stolt kommune som har vært tydelige på å ønske seg gode skoler med god kvalitet og gode resultater. Her er vi!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags