Trygghet der vi bor!

Av
DEL

LeserbrevDet er planer om store omstruktureringer av sykehjemsdrift og hjemmebaserte tjenester i Ringsaker kommune.
I Ringsaker bor det på nåværende tidspunkt 34.593 personer, i Moelv 4.414 og i Brumunddal 10.666 personer. Det betyr at bortimot 20.000 mennesker holder til i distriktene og på bygda, og vi krever at dette tas hensyn til når planene legges.
Ved spørsmål om hvor lang tid det tar å få plass på sykehjem i kommunen, fikk vi som svar at det tar uker på Moelv Sykehjem, mens på Nes kunne det ta måneder. Det sies at en hel avdeling kanskje blir stengt på Nes Sykehjem, hvor ligger logikken? Vi vil ha en rettferdig fordeling! Kan avdelingen heller bli omgjort til Omsorg + leiligheter, hvor brukere betaler leie, men har mer trygghet ved nærhet til sykehjemmet, og tilgang til noen felles aktiviteter?


Sundheimen foreslås å bestå med 2 enheter, hvor skjermet forsterket enhet skal bestå, mens den andre enheten for pasienter med demens og kognitiv svikt over tid gjøres om til korttidsopphold, for evaluering og undersøkelse av pasientene.
Vi blir beroliget av at Sundheimen kan bestå, og at det satses på å bygge videre på det kompetente miljøet som er skapt der. Et finere sted for eldre demente finnes ikke, der er et hjemmekoselig miljø, med fantastisk beliggenhet og utsikt. Det kan bli et ekspertisesenter for evaluering av eldre med sviktende helse. Er imidlertid dette forslaget en kortsiktig utsettelse, eller en del av en langtidsplan hvor vi kan se fram til spennende arbeidsplasser. Vi krever å få vite mer – det gjelder oss alle!


Vi blir flere og flere eldre og demente i Norge, og for kommunen å ha nok avlastningsplasser, slik at pårørende klarer belastningen ved å ha pasientene hjemme, er viktig. Grande ville vært ypperlig til dette formålet. Avlastingsplasser krever færre ansatte, det blir billigere å drive. Kommunen kunne fått kjøpt Grande for rundt 7 millioner, kanskje fremdeles mulig?
Det sies at pårørende skal gis mer ansvar og at frivillighet skal inngå mer i hjemmebasert omsorg. Problemet er at de pårørende ofte bor helt andre steder, familier bor mer spredt nå.


Vi er klar over at kommunen har store økonomiske utfordringer nå, men dette vedtaket har også store konsekvenser og store ringvirkninger. Skal en slik sak vedtas på et digitalt «sommermøte»? Neste kommunestyremøte er 23/9-20, vi som er brukere av kommunens tjenester krever en utsettelse av avgjørelsen, så vi får mer klarhet i kommunens tanker? Vi vil ha langsiktighet i planen, ikke en kortsiktig hasteavgjørelse!
Vi krever trygghet i eget miljø – vi vil ha livsløpet vårt i egen bygd!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags