Ufaglærte vikarer?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Gina Sagen påstår i et leserinnlegg (13. september) at store skoler bruker større andel ufaglærte vikarer enn små skoler. Dette mener Utdanningsforbundet Ringsaker at det ikke er belegg for å hevde. Ifølge de ferskeste GSI-tallene (Grunnskolens Informasjonssystem) fra Utdanningsdirektoratet kommer det fram at dekningsgraden på landsbasis er på 95,7 %. Det vil si at 4,3 % av alle undervisningstimene i grunnskolen gis av ufaglærte. Her skilles det ikke på «Ola nordmann rett fra gata» eller studenter som mangler en eksamen eller to. Begge disse er «ufaglærte» i denne statistikken, og vi vet av erfaring at mange studenter tar på seg tilkallingsvikaroppdrag i studietida. GSI skiller heller ikke mellom store og små enheter, og dermed blir det vanskelig å ta Sagens ord som noe annet enn en subjektiv påstand basert på egne observasjoner. Hvorvidt det er en sammenheng mellom skolestørrelse og bruk av ukvalifiserte lærere i Rælingen kommune, eller for den saks skyld Lesja, Molde, Kongsvinger eller Vadsø er uansett ikke veldig interessant i debatten i Ringsaker kommune.

I Ringsaker ligger vi nemlig godt over landsgjennomsnittet. Hele 99,3 % av undervisningstimene i grunnskolen gis av faglærte lærere. Vi har for ordens skyld gått inn på mikronivå og sjekket opp hver enkelt Ringsakerskole, men finner ingen indikator som peker i retning av at store skoler i større grad benytter ufaglærte hos oss. Kanskje er det slik andre steder, men det er som nevnt ikke relevant «her hjemme». Utdanningsforbundet Ringsaker kjenner seg derfor ikke igjen i den problemstillingen Gina Sagen løfter fram, og vi mener det er viktig å presisere at kommunens ledelse og den enkelte rektor gjør en god jobb med å sikre et godt utdanningstilbud for alle elevene våre. Alle foreldre i Ringsaker skal være helt trygge på at deres barn får opplæring og veiledning av kompetente og engasjerte lærere, uavhengig av bostedsadresse og skolestørrelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags