Valg av tomt for nytt sykehjem i Moelv

Av
DEL

LeserbrevFor meg virker det helt ubegripelig at Ringsaker kommune v/rådmannen har valgt ny tomt begrenset av Folkets Hus, Moelv Bo, Moelv Barnehage og Moelv Brannstasjon. Størrelse på tomta skal være 4,4 mål slik som skissert med rødt i RB av 11. februar. Dette må vel innebære at Parkvegen skal stenges mellom Brannstasjonen og til ovenfor Folkets Hus, eller skal bare tomta sør for Parkvegen bebygges? Det skrives bl.a. at det ikke skal tas noe av skogen nedenfor Parken, hvilket må innebære at byggetomta er sør for Parkvegen. Da blir tomta altfor lita (ca. 2,5 mål) slik at et ev. bygg må strekke seg i høyden. På eksisterende parkeringsområde, for bl.a. kommuneansatte, sør for den rødskraverte tomta er det tegnet inn parkeringsplass til totalt 72 biler. Det er vel trolig her ansatte og besøkende skal parkere. Med andre ord: bort med alle trær og alt grønt!

Hvordan eldrerådet kan anbefale dette området er også for meg uforståelig. Området rundt er dels bratt og ulendt. Jeg er selv eldre og nesten nabo med nåværende Moelv Sykehjem. Der er det ikke mange pasienter som går ute ved egen hjelp, verken sommer eller vinter enda det er flatt og fint. Alt det fine eldrerådet uttaler om viktigheten av sjukehuspasienters nærhet til Sentrum er tull, for de aller fleste av pasientene er ikke i stand til å bevege seg i Sentrum uten hjelp, og pleiere er det i hvert fall ikke for mange av. Da er det mye viktigere at man utvider Moelv Bo på deler av den tomta som er skissert, for her er det fra før omsorgsleiligheter og de fleste av disse «pasientene» kan hjelpe seg sjøl og ta turer i butikker, kafeer etc. i sentrum. «Eldrebølgen» har bare så vidt begynt, så det vil bli større behov for slike omsorgsleiligheter i mange år framover.

Dagens sykehjem huser også Hjemmesykepleien. Hvis den også skal være med over til det nye sykehjemmet vil det trengs ytterligere plass. Hvis man ikke skal bygge på nordre side av Parkvegen (dvs. i området Barnehagen – Parken), må det bli i høyden slik at bygget vil dominere over all annen bebyggelse i nærheten. Barnehagen må dessuten skrotes pga. støy både i anleggsperioden og etterpå for det er ikke lite biltrafikk som skal til og fra et sykehjem, og hvor skal barnehagens bilparkering ligge? Dette blir trolig en stor tilleggskostnad.

Politikerne og Eldrerådet kan umulig ha vært på befaring. Det er bare en mann som har satt seg inn i saken, nemlig Helge Vestheim fra Pensjonistpartiet og han stemte imot. Ære være ham for det. Nei ordfører, formannskap og kommunestyre: Det er ikke for sent å snu!
Det som da står igjen som alternativ er Jensstuvegen, der eksisterende sykehjem er, og Kilde skole. Av disse synes jeg Kilde skole vil være best egnet, siden eksisterende sykehjem må være i drift mens byggeprosessen pågår. Det vil bli masse støy og hvor skal alle bilene til ansatte og besøkende gjøre av seg i tillegg til all anleggstrafikken? Jensstuvegen er dessverre smal og uten fortau.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags