Gå til sidens hovedinnhold

Demokratisk styring

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Marthe Røhnebæk hadde et leserinnlegg i Ringsaker Blad 13.10.20. Hun skriver dette om samfunnsfaglærerne ved Brøttum og Moelv ungdomsskoler: «Her trengs muligens en konsekvensutredning og flere studiepoeng, når de i åra framover skal undervise elevene i Nordre i demokrati og medborgerskap.» Det er vanskelig å tolke dette utsagnet, men hun mener antakelig at demokratiet er satt til side i skolestruktursaken. Mener hun at dersom du roper høyt nok, har du rett til å få viljen din?

Marthe vet selvfølgelig at vi har et representativt demokrati her i landet, folk stemmer ved hemmelige valg og partiene blir representert i kommunestyret i forhold til oppslutning. Til slutt er det et flertall som bestemmer i kommunestyret. Det som imidlertid er beklagelig, er at så få engasjerer seg politisk. Realiteten er at det er gjennom de politiske partier du kan ha reell innflytelse.

Det sies at en skal lytte til folket, og selvfølgelig skal en det – men folket taler ikke med én røst! Mange av «de tause» i nord har søkt ungene sine inn på større skoler, og det sier mye.

Skoler kan rett og slett bli for små, både ut fra et faglig og sosialt synspunkt. Men skolestruktursaken har også ei økonomisk side som de folkevalgte må ta hensyn til; de må vedta et budsjett i balanse! – Mens størstedelen av kommunen fikk en endret skolestruktur for mange år siden, har nordre del fått beholde sine mange små skoler, til tross for at det har kostet kommunen ca. 10 mill. ekstra hvert år. Det må være riktig og rettferdig at hele kommunen nå blir likebehandlet.

Jeg var til stede i Ringsaker Arbeiderpartis medlemsmøte hvor skolestruktursaken ble behandlet. Jeg tror ikke noen følte det veldig godt å fatte vedtak i en sak som er så omdiskutert og følelsesladet, men det er viktig og riktig å ha mot til å ta tak i også de vanskelige sakene. Det som var imponerende bra når det gjelder dette møtet, var at det ble gjennomført på en rolig og strukturert måte, hvor alle meninger kom fram i debatten, og alle ble respektert for sine synspunkter! Dette står i sterk kontrast til den aggressiviteten vi har opplevd fra mange i nordre del som vil beholde dagens skolestruktur. Det har gått så langt at de aller fleste som ønsker endringer i skolestrukturen, kun har uttalt seg anonymt – eller forblitt tause, noe jeg har forståelse for. Elevtallet på skolene i nordre del av kommunen har vært synkende gjennom flere år; de små skolene virker ikke som et trekkplaster, verken når det gjelder å øke innbyggertallet i bygda eller antall elever på skolene, slik en kan få inntrykk av.

Nordre del av bygda har nå en jobb å gjøre framover for å videreføre et godt bygdemiljø. Det skal være lov å ha avvikende synspunkter, og alle skal vises respekt. Hvis kommunestyret vedtar en endret skolestruktur, må ungene bli fortalt hva de har å glede seg til, ikke bare hva de vil miste. Det er viktig å ta realitetene innover seg og gå positivt videre – for alles skyld! Lykke til!

Så til kommunestyret som skal vedta skolestrukturen i nordre del av Ringsaker. Marthe Røhnebæk skriver også dette i sitt leserinnlegg: «Er jeg uoppmerksom i gjerningsøyeblikket, så er jeg så heldig å sitte bak mer rutinerte partifeller, og da rekker jeg opp hånda når de gjør det.» Er det slik de holder gruppa samlet i Senterpartiet ... Et godt tips: Du kan også ha blikket rettet framover og stemme som ordføreren!