I Ringsaker kjemper Sp en evig kamp for å ta vare på den dyrkede marka vi har, i Norges nest største landbrukskommune. I utgangspunktet burde det være unødvendig, men ikke i så lenge Ap sitter ved roret.

Hovedargumentet fra Ap er fortsatt det samme som det har vært i hver eneste sak så lenge jeg har vært med, forutsigbarhet for utbyggeren. Naturligvis blir det supplert med argumenter som at vi trenger nye sentrale tomter til nye innbyggere, det er et lite areal, og at det dyrkes opp ny jord.

Det finnes alltid en eller annen unnskyldning for at dyrking av mat er mindre viktig enn boliger. Hvordan kan man bruke slike argumenter i 2022, et år som har vist oss at tilgang på mat er viktigere enn noen gang, og en krig rett rundt hjørnet for der vi bor?

Regjeringen har sendt ut brev til kommunene med anmodning om at man går igjennom arealplanen og tar ut byggeområder på dyrket mark. Dette gjelder åpenbart ikke for Ringsaker, her tenker man mest på utbyggeren og ikke innbyggeren.

Hvor mange brød får man egentlig på det arealet på ca. 15 mål som hele Ap-gruppa sørger for å bygge ned? Det blir ca. 500 kg hvete pr. mål, når vi ganger opp dette med 15 blir det 7500 kg hvete. Når man i tillegg vet at det blir 2 brød av en kilo hvete tilsvarer altså dette arealet 15000 brød. Om man ser på vår familie som består av 5 stk., spiser vi ett brød på to dager, noe som betyr at vi spiser ca. 180 brød i året.

Om man tar med 100 mål dyrket mark i Øverkvern som Ap tidligere i år sørget for at skal bygges ned, kan man plusse på ytterligere 100000 brød.

Vi blir til stadighet minnet på fra Ap om at det er viktig å være forutsigbare, og det har de fått til. De stemmer for å bygge ned hver eneste kvadratmeter dyrket mark som kommer til behandling.

Sp skal kjempe for den dyrkede marka skal brukes til matproduksjon og ikke boliger. Det er ikke forutsigbarhet for utbyggeren som er det viktigste, men økt selvforsyning og mat til befolkningen.