Den moderne bonden: – Målet er å jobbe minst mulig med best resultat

Håvard Nygaard skal helst vite nøyaktig hvor mye det koster ham i tid og krefter å utføre alle oppgaver på gården – slik at han kan unngå å gjøre det som ikke lønner seg.