På onsdag la den nye Ap- og Sp-regjeringen fram sin regjeringsplattform. Det er en regjeringsplattform som er grå og klimafiendtlig plattform som i tillegg er mer opptatt av å lengte etter hvordan ting var før, i stedet for å se til framtiden.

Vi får en regjering som vil være dårlig for naturen, elevene, de svakeste i samfunnet og for samarbeid på tvers av landegrensene.

Vår tids største utfordring er klimakrisen. Da passer det veldig dårlig at vi får den grå-grå regjering som ikke vil levere på klimapolitikken. Ap og Sp kommer ikke med nye klimatiltak som skal kutte utslipp mer – tvert imot. De vil gi unntak og svekkelser av klimapolitikken. Ikke nok med det. Vi får en regjering som vil lete etter enda mer olje i en tid der FN og IEA sier vi ikke kan fortsette med det, hvis vi skal klare å nå klimamålene våre.

Mens Venstre gikk til valg på frihet og kunnskap i skolen – velger regjeringen å gjøre akkurat det motsatte. De vil svekke kravene for å bli lærer, som betyr at vi stiller mindre krav til verdens viktigste yrke. Vi får også en regjering som vil gi elvene mindre frihet. Venstre skulle innføre fritt skolevalg i hele landet fra og med 2022. Nå vil Ap og Sp fjerne dette, før det trådte i kraft. Det betyr at mange tusen elever nå vil bli tvunget på sin nærskole, i stedet for å få friheten til å bestemme selv hvilke skole de vil gå på. Dette er et tap for elevene.

Vi får en regjering som glemmer de svakeste i samfunnet. Ap og Sp har blitt enige om å stramme inn innvandringspolitikken og si nei til en ordentlig rusreform som skal slutte å se på folk som rusproblemer som kriminelle, og heller gi folk hjelp – ikke straff.

Internasjonale utfordringer, krever internasjonale løsninger. Vi får en regjering som er mer negative til internasjonalt samarbeid i en tid der vi burde samarbeide mer på tvers av landegrensene.

Mens vi får en regjering som er mer opptatt av å reversere reformer, fylker og se til fortiden, skal Venstre være en tydelig grønn og liberal kraft mot den nye og regjeringa. Venstre skal kjempe for en grønn framtid med frihet for alle.