– Jeg skrev brev hjem med vers, men det ble sensurert. Jeg fikk beskjed om at det ikke var lov, men da jeg skrev det som vanlig brev gikk det greit. Jeg hadde så vanskelig håndskrift at de ikke orket å lese igjennom det, sier Binar.

Historien bak stykket

Stykket skrev de mens de satt i fengsel i Tsjekkoslovakia i 1972. Landet var på den tiden okkupert av Sovjetunionen. Edvard Schiffauer ble dømt til ni måneder i fengsel for å ha komponert stykket «Sønn av regimet», mens Ivan Binar ble dømt til ett år i fengsel for å ha satt opp stykket og fordi han var redaktør i magasinet Tramp. «Sønn av regimet» tok utgangspunkt og parodierte en russisk bok med samme navn. Stykket ble satt opp og framført i april 1969. Det var likevel ikke før to år senere at de ble arrestert.

– Regimet prøvde å finne noen de kunne skylde på for å skremme andre. Det ble en stor prosess og ti av dem som var med på å sette opp stykket ble dømt. Fire måtte i fengsel, fire fikk en advarsel og to fikk gå fri, men de ble satt under overvåking, sier Binar.

På grunn av at de ble dømt sammen og var politiske fanger ble det skilt fra hverandre. De bodde i forskjellige bygninger slik at de ikke kunne ha kontakt med hverandre. De bestemte seg for å utnytte tida i fengselet og skrev stykket om Nøkkemannen Lucian. Siden de ikke hadde mulighet til å ha så mye kontakt med hverandre utvekslet de lapper i matkøen, og noen ganger gjennom gjerdet ute.

– Jeg måtte huske på alt vi skrev, for jeg måtte kaste lappene etter hvert siden de ransaket cellene hver uke. Jeg måtte også komponere musikken uten instrument, men det var nok av tid til å huske på ting, sier Schiffauer.

– De som var ekte kriminelle ble ikke ransaket, så jeg sendte et noteark ut av fengselet sammen med en morder som ble løslatt. Til sammen var det 150 ark jeg måtte huske på. Det var veldig fint å bruke tiden på det, sier Schiffauer.

Gjemt stykket i en skuff

Etter at de ble løslatt gikk det 20 år før de fikk lov til å publisere noe igjen. Schiffauer brukte derfor i overkant et år på å skrive ferdig stykket og gjemte det i en skuff i kjelleren. Der ble det liggende til kommunismens fall i 1989 og oppløsningen av Tsjekkoslovakia.

– Rett etter revolusjonen var det ingen som ville gi ut stykket. Det var ikke noe interesse for det var så mye annet folk var opptatt av, sier Binar.

I 2012 ble det endelig premiere på Nøkkemannen Lucian i Praha. Det er Britt Nygaard Matucha, som har oversatt stykket til norsk på eget initiativ. Hun sendte stykket til Ringsaker Operaskole og lurte på om det var noe de var interessert i. Siden da har stykket ligget i en skuff og har blitt plukket opp igjen flere ganger siden da. Nå er de endelig klare for premiere.

– Vi har skrevet om stykket litt slik at det passer mer norske forhold. Vi har Nøkken i norske eventyr, men ikke like mange som i Tsjekkia. Vi må derfor forklare det i stykket slik at alle skjønner det, sier operasjef Kari Bekken.

Schiffauer og Binar er denne uka på besøk i Norge i forbindelse med premieren. Helena Houmb har derfor stilt opp som tolk. Hun har bodd i Veldre de siste 15 årene, men kommer opprinnelig fra Praha.

– Jeg snakker bare norsk, så jeg må tenke meg litt om når jeg skal snakke tsjekkisk, sier hun.