Gå til sidens hovedinnhold

Denne gjengen vil bidra til å skape 20.000 nye arbeidsplasser i Innlandet de neste 20 årene

NHOs Veikart for framtidens næringsliv viser at det må skapes 100 000 nye arbeidsplasser i Norge de neste 20 årene. Digital Innlandet mener at IKT-næringen får en viktig rolle i å skape disse.

Det skriver de i en pressemelding.

For at Innlandet skal ta sin andel må 20 000 av arbeidsplassene skapes her Jordbruk og skogbruk, reiseliv og industri er store næringer i Innlandet, og omstillingen av disse til mer digitaliserte næringer med bærekraftig produksjon og drift skjer i samspill med IKT-næringen.

Kompetansenettverket Digital Innlandet mener at det er i nettopp disse kunnskaps- og tjenestebaserte næringene veldig mange av de nye jobbene vil skapes.

– Det er viktig at alle bedrifter får til den digitale omstillingen de trenger for å være konkurransedyktige. Potensialet i Innlandet for å både skape vekst i IKT-næringen samtidig som man bidrar til nødvendig omstilling i andre sektorer er stort og uforløst, sier ny nettverksleder Gunn Mari Rusten.

Får til noe sammen

Karl Ove Nordengen, regiondirektør i TietoEvry, har vært med i kompetansenettverket siden oppstarten, og er i dag styremedlem. TietoEvry har over 24 000 ansatte over hele verden og hovedkontor i Finland. Nordengen ser klare fordeler med at både store og små selskaper samles i et felles IKT-nettverk.

– Som et stort selskap kan vi i TietoEvry bruke musklene, og få til noe sammen med andre. Da blir hele bransjen bedre. Vi har alle muligheter for å bygge IKT-næringen stor i Innlandet. Hvor folk bor eller hvor markedet er spiller ingen rolle. Dette har vi sett spesielt etter månedene med sosial distansering og økt bruk av digitale løsninger, sier Nordengen.

Digital Innlandet

IKT ressursforum (nå Digital Innlandet) ble etablert i august 2015, med ønske om å samle IKT-næringen i Innlandet og bidra til økt samarbeid mellom teknologi-og kunnskapsbedrifter i regionen.

Målet til foreningen er å styrke interessen og oppmerksomheten rundt IKT og digitalisering i Innlandet, og bidra til vekst og utvikling gjennom samarbeid på tvers.

Digital Innlandet har om lag 40 medlemsbedrifter, noe som er en dobling siden oppstarten i 2015.

Målet er ytterligere vekst, og at enda flere bedrifter som satser på IKT og digitalisering skal bli medlemmer i årene som kommer.

Skifter navn

Tidligere het foreningen IKT Ressursforum. Nå skifter de navn til Digital Innlandet.

– Vi ønsker å markere en ny start, med en ny leder av nettverket. Vi vil også understreke at vi bidrar til digitaliseringen av Norge, forteller styreleder i Digital Innlandet og administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd, Trond Skjellerud.