Sommerskolen gjennomføres i uke 26, 31 og 32, fra 09.00 til 15.00 mandag til fredag, skriver Ringsaker kommune på sine nettsider.

– Sommerskolen gjennomføres for første gang i Ringsaker og tilbudet er nok ekstra viktig i år. Vi vil at barn og unge skal få gode sommeropplevelser og ha det morsomt, samtidig som de lærer noe nytt. Vi ser at Sommerskolen vil kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge dette skoleåret, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Varierte aktiviteter

– Vi er godt i gang med utvikling og planlegging av sommerskolen. Målet er at tilbudet skal nå bredt ut og vi har derfor valgt å lokalisere tilbudet for barnetrinnet ved seks ulike skoler geografisk fordelt i kommunen, sier sommerskolekoordinator Anette Kjelsrud.

Både Nes, Moelv, Brøttum, Fagerlund, Mørkved og Stavsberg blir såkalte baser. Brumunddal ungdomsskole vil bli base for ungdomstrinnet. I tillegg vil det være stor variasjon i aktivitetene og kursene med hovedtemaer innenfor realfag og programmering, språk og litteratur, film og foto, musikk, dans og drama, mat og helse, friluftsliv og fysisk aktivitet.

– Vi kommer til å ta i bruk både klasserommet, skolegården, nærmiljø og andre aktuelle læringsarenaer. Å etablere samarbeid med eksterne aktører er avgjørende for kvalitet på kursene. Aktørene vi har tatt kontakt med, har alle vært svært positive til å bidra med sin kompetanse. Vi gleder oss til å introdusere kursene til elevene, og har stor tro på at vi kan tilby noe for alle, legger Kjelsrud til.

En trygg arena for mestring

Sommerskolen har etablert et tett samarbeid med Ungdomskontakten.

– Vi i ungdomskontakten har etablert gode relasjoner til mange barn og unge i kommunen og kan bidra til å gi oppfølging og trygge rammer for dem som trenger det under deltakelse på Sommerskolen, sier leder for Ungdomskontakten Martin Kjeve.

– Påmeldingen til Sommerskolen er nå åpen, og vi håper at flest mulig har lyst til å melde seg på tilbudet. Vi vil legge til rette for at flest mulig kan delta, og har stor tro på at dette vil bli en sosial arena som kan legge til rette for nye vennskap og morsomme aktiviteter, skriver kommunen.

Vi trenger deg til sommerens viktigste prosjekt

Sommerskolen har også ledige sommerjobber som assistent eller lærer.

– Vi oppfordrer alle barn og unge som ønsker spennende, sosiale og lærerike opplevelser i sommer om å melde seg på Sommerskolen. Og har du lyst til å være med å gjøre en forskjell for barn og unge i Ringsaker, bør du søke på tidenes sommerjobb, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

– Vi søker deg som vil ha en meningsfull og lærerik sommerjobb. Du har et positivt og inkluderende menneskesyn, og ditt engasjement og din væremåte bidrar til at barn og unge føler seg sett og som en del av et fellesskap. Vi skal skape positive erfaringer og gode sommeropplevelser. En jobb hos oss gir deg et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i skolen. Har du spørsmål om stillingene, er det bare å ta kontakt, oppfordrer Kjelsrud.

Koronasituasjonen – bakgrunn for tilskuddet

Etter et annerledes år med strenge smitteverntiltak og sosiale begrensninger, åpner samfunnet gradvis opp igjen. Barn og unge skal prioriteres og Sommerskoletilbudet er et nasjonalt tiltak. Det er i 2021 bevilget 500 millioner kroner til tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud i forbindelse med koronapandemien, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i sommerferien. Hele 228 kommuner har søkt om og fått tildelt tilskudd, og Ringsaker er en av disse.

– Tilskuddet gir stort lokalt handlingsrom til kommunene. En tett dialog med skolene gir oss en god oversikt over elevene våre og vi kan sammen utforme et spennende sommerskoletilbud ut ifra egne behov og forutsetninger, sier Thorsrud.