↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

906 56 663

Besøksadresse

Byflatvegen 1
2386 BRUMUNDDAL
  1. Beskrivelse

Strøm entreprenør kan gjøre det meste innen graving. Vi har en stor maskinpark og våre ansatte har lang erfaring. Et bredt utvalg av spesialutstyr gjør at vi kan løse spesielt utfordrende jobber. Nedenfor er eksempler på oppdrag vi tar på oss.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon. Vi kommer alltid på befaring før vi inngår avtale om oppdrag og pris.

 

 Drenering

 Vei, vann og avløp

 Minirenseanlegg

 Forstøtningsmur

 Belegningsstein

 Sprengning

 Pigging

 Transport

 Hage

 Kabelarbeid

 Rivingsarbeid

 Taksering og rådgivning