↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

62 33 17 80

Besøksadresse

Nordåsvegen 961
2387 BRUMUNDDAL
  1. Beskrivelse

Furnes Almenning holder til på Kvilheim, ca. 9 km fra Brumunddal. Her har vi eget sagbruk, høvleri og et av distriktets mest innholdsrike trelastutsalg. Vi produserer trelast i stort sett standardlengder på 5 m. Vår trelast er naturtørket, dvs at trelasten har ligget ute i friluft. Med denne tørkemetoden får vi et stabilt og bra sluttprodukt uten de store kuvinger og deformasjoner på trelasten.

Vi har også utstyr for profilering av stål. Med det utstyret kan vi kopiere det meste av profiler som man i dag ikke finner i de ulike byggevarehus.

Har du ulike byggeplaner og behov for trelast og byggevarer, kontakt oss for en hyggelig prat!