Derfor skiller Kapp-saken seg fra andre barnedrapssaker

Mandag kveld gikk Kapp-saken fra å være et drapsforsøk til å bli et drap. Vibeke Ottesen, landets ledende forsker på drap, peker på punktene som skiller denne saken fra resten av barnedrapssakene i Norge.