Gå til sidens hovedinnhold

– Dessverre er det fortsatt behov for mobbeombud i Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

– Mobbeombudene i Oppland og Hedmark hadde i skoleåret 2019/2020 til sammen 75 enkeltsaker fra barnehage og grunnskole. Det har vært en klar økning i henvendelser fra skoler og barnehager som ønsker veiledning. Dette forteller oss at det dessverre enda er behov for mobbeombud i Innlandet, sier fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet Ingrid Tønseth Myhr i en pressemelding fra partiet fredag formiddag.

Høsten 2018 innførte regjeringen en ordning med mobbeombud i alle fylker. Ordningen skulle bidra til å styrke barn og unges rett til å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen og var organisert som et spleiselag mellom fylkeskommune og staten.

– Fra sommeren 2021 er det usikkert om staten er med på spleiselaget om ordningen, men Innlandet fylkeskommune ser fremdeles behovet for et eget mobbeombud og vi velger derfor å videreføre ordningen med eget mobbeombud i Innlandet, med eller uten staten på spleiselaget, forteller Myhr.

Hensikten med ombudstjenesten er at den skal bidra til at barnehagebarn, elever, lærlinger og lærekandidater, i et godt læringsmiljø og psykososialt miljø, får den opplæring de har krav på. Ombudets rolle er å bistå barn og unge i enkeltsaker, jobbe forebyggende og å peke på områder hvor det ikke fungerer etter hensiktene og gjennom dette bidra til å gjøre kommunene og fylkeskommunen enda bedre i sin tjenesteleveranse.

Det har også en rolle i å være med å fremme barn og unges medvirkning og rette oppmerksomheten mot barns beste og alle barns behov for trygghet og tilhørighet.

– Vi ser at det er flere gutter enn jenter som blir mobbet, og mobbing er mer utbredt på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn på studiespesialiserende. Vi har enda en stor jobb å gjøre mot mobbing i Innlandet, avslutter Myhr.