Det er ikke bare på Stortinget det foregår tunge økonomiforhandlinger i disse dager. I rådhus og møterom landet rundt sitter lokale folkevalgte nå gjennom mørke høstkvelder for å meisle ut neste års budsjetter og handlingsplaner.

Samtidig som kommunenes inntekter krymper, tildeles de økende ansvar for oppvekst og utdanning, helse, sosial og omsorg, og andre tjenesteområder. Men det er ikke de eneste komponentene i dette krevende regnestykket. Også naturkrisen og klimakrisen må løses gjennom lokale vedtak hvis Norge som helhet skal nå forpliktelsene og ambisjonene for mer natur og mindre utslipp.

Det er nemlig utrolig mye natur som politikerne i landets 356 kommuner og 11 fylkeskommuner kan velge å enten bevare, restaurere eller bygge ned i høstens forhandlinger. Partiene har enorm makt til å påvirke om 2023 blir et år for lavere klimautslipp, mindre plastforurensning og mer sirkulærøkonomi i Norge sett under ett – eller ikke.

Dette er ikke lett, og vi i WWF Verdens naturfond mener alle lokalpolitikere som ofrer fritida for å løse disse oppgavene for sitt lokalsamfunn fortjener all rosen de kan få, og de fortjener hjelp i arbeidet.

I WWF kan vi litt om miljø, og vårt bidrag til politikerne er et hefte med 50 forslag til hva kommunene og fylkeskommunene kan gjøre for naturen og klimaet i 2023. Dette har vi nå sendt til alle landets lokallag og fylkeslag.

Her kommer vi blant annet med en oppskrift på hvordan de folkevalgte kan støtte deg som innbygger i å ta miljøvennlige valg. Dette kan de få til ved å for eksempel lage ordninger hvor du kan søke støtte til å installere solenergi i hjemmet ditt, til å bytte ut den gamle ovnen din med en ny og rentbrennende, eller til å installere smarte vannmålere.

Vi foreslår også at de gir nærnaturen din et løft. Det kan gjøres ved å lage grønne turveger midt i bybildet, opprette prosjekter hvor skoleelever, institusjonsbeboere og frivilligheten involveres i vedlikehold og drift av grøntområder, og ved å innføre juridisk bindende markagrenser for å stanse nedbygging av marka.

I tillegg mener vi at dine politikere rett og slett bør hjelpe deg til å være med og bidra. For eksempel ved å støtte deg som vil arrangere ryddeaksjoner av elvebredder og strender, å gi billigere renovasjonsgebyr til deg som vil lage karbonrik matjord gjennom å kompostere ditt eget matavfall, eller ved å dele ut frø slik at du kan lage mer naturmangfold der du bor og bidra til økt beredskap gjennom egendyrking av mat.

Synes du slike forslag er akkurat det kommunen din trenger? Da foreslår vi at du tar kontakt med dine lokale folkevalgte og ber dem om å kikke på forslagene fra WWF. Dette budsjettet er partienes siste sjanse til å gjøre endringer før valget neste høst. Be lokalpolitikerne dine om å gjøre 2023 til et grønt budsjettår!