Regjeringen sier at Mjøssykehuset skal til Moelv. På Lillehammer blir det lokalsykehus, Tynset sykehus opprettholdes, og i Elverum beholdes fødetilbudet og barselavdelingen + utvikling av et rehabiliteringstilbud. Det som ligger fast er at de psykiatriske sykehusene på Reinsvoll og Sanderud, samt Hamar og Gjøvik sykehus, legges ned.

Framdriftsplanen er svært usikker, i realiteten må Helse Sør-Øst starte ett nytt utredningsarbeid hvor sykehuset på Lillehammer skaleres ned og planene for Elverum skaleres opp.

Finansieringa er ikke på plass, det vi vet er at kostnadene blir langt høyere enn de 8.6 milliardene som var utgangspunktet i 2019. Med opprustning av sykehusene på Lillehammer og i Elverum kan dette beløpet trygt dobles.

Det mest konkrete resultatet av regjeringens vedtak vil være at kommersielle interesser nå utvikler et stort helsetilbud på Hamar, de ansatte der etterspør allerede disse arbeidsplassene for å slippe pendlingen til Moelv. I realiteten er vedtaket et startskudd for ytterligere privatisering! Regjeringens vedtak gjør at den kommersielle helseindustrien vil rekruttere ansatte fra offentlige sykehus til privat sektor i stadig økende tempo.

Disse momentene til sammen gjør at et eventuelt sykehus i Moelv bare vil bli realisert som et bevis på en forfeilet politikk, ikke som et godt svar på relevante utfordringer for pasientene i Innlandet.

Rødt Innlandet vil fortsatt jobbe for alle lokalsykehusene, spesielt er det viktig å videreføre kampen for Sanderud og Reinsvoll. Psykiatrien bygges stadig ned og en samling i Moelv vil svekke tilbudet ytterligere.

Kampen for sykehusene i Gjøvik og Hamar er ikke over, Rødt i Hedmark og Oppland vil fortsatt stå på for en løsning som er til beste for pasientene, som igjen er helt avhengig av best mulig rekruttering av kompetent personell.

Hele tenkningen rundt et Mjøssykehus viser at Rødt sin kritikk av foretaksmodellen er riktig. Her har en prioritert bedriftsøkonomisk lønnsomhet foran samfunnsøkonomisk og helsefaglig ansvarlighet.

Rødt vil utvikle en sykehusstruktur og styringskultur hvor brukerne og deres behov står i sentrum, det betyr fortsatt satsing på lokalsykehusene.