Gå til sidens hovedinnhold

Det energipolitiske vanstyret

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Klassekampen 31. august siteres Høyres Lene Westgaard Halle på at «Norge har vannkraft som gir kraftoverskudd i mange år framover». Vi kan da ironisk konstatere at dette «kraftoverskuddet» nå resulterer i at prisen er rekordhøy også sommerstid. Til vinteren eksploderer prisene om vi skal tro diverse kraftanalytikere.

Dette er en historisk hendelse, og et resultat av vanstyre i kraftpolitikken. Her slår det ene tiltaket det andre i hjel, men skjules så godt som mulig.

Ifølge Moxnes i «Rødt» er norsk energipolitikk blitt et galehus. Det er nok Rødt medskyldig i, og nå trekkes bunnproppene ut av det norske kraftforsyningsnettet ved at nye kabler er åpnet til tysk industri, og engelske konsumenter får straks ny kabel. Landstrøm til plattformer vil drenerer markedet for norske arbeidsplasser og husholdninger som henvises til absurde priser i kalde Norge. På grunn av det kontinentale prissystem får vi CO₂-avgifter på strømregningen selv om den norske kraft de faktisk forbruker er den reneste i verden.

Vi ser også at lokale ordførere her og der lar seg lure inn i luftslottprosjekter med støtte fra sentralt hold. Alle disse tiltak gir grunnlaget for lokale kraftunderskudd og distribusjonssammenbrudd i nettet. Vi har sett forvarsler om dette når NVE selv ved Kjetil Lund tidligere har gått ut med artikkel i Aftenposten, med advarsler om kommende kraftkrise hvis ikke politikere besinner seg med sine elleville prosjekter. Men tvert imot er det planlegging på gang for utkoblinger i nettet som kan komme: Det er nettopp etablert nye forskrifter for hvordan nye tariffer nå skal åpne opp for at abonnenter kan frakobles nettet når vi etter hvert kan få tyske tilstander med lokale sammenbrudd i kraftleveransene.

Vanstyret: Hvor leder alle disse tiltakene fra Regjeringen vanstyre hen?

Vi har kun sett den spede begynnelse: Engelske analytikere har åpnet for at det i «vanskelige perioder» (vinter + vindstille) vil bli priser på 50–60 kr pr. kwh i nettet slik systemet nå fungerer utenfor enhver politisk kontroll. Bekymringsløs energitilførsel vil framover bli reservert for de velhavende få.

Dette resulterer først og fremst i at arbeidsplasser med strømbehov forsvinner og overflyttes til land uten slikt CO₂-regime (les: Kina). Hydro har allerede varslet 2 000 arbeidsplasser nedlagt i smelteverksindustrien. Og våre fattige rammes ekstra hardt og skal fryse og betale sine siste kroner til kraftbransjens profitører. For i «Det grønne skiftet» er det penger å tjene, eksempelvis som for Smedvig-gruppen som etter etablering av dataanlegget «Green Mountain» i Rogaland fikk så gunstige kraftkontrakter at hele opplegget kunne selges med 7 milliarder i fortjeneste til israelske interesser for kort tid siden. 10 ganger innsatsverdien, som både Dag & Tid og Finansavisen har skrevet mer detaljert om for de som er interessert. Det vil være interessant på få svar på om slike salgbare kraftkontrakter også er tildelt den planlagte batterisatsingen på Sørlandet, for øvrig frontet av Bellona-Hauge. Blir det muligheter for fikse salgsgevinster her også, uten de annonserte arbeidsplasser, mon tro?

«Det grønne skiftet» dreier seg om penger og minst om klima. Nå med norsk kraftproduksjon gitt bort til utlandet og utenfor folkevalgt kontroll.

Ønsker du å få forandring må du velge ett av de nye partier som nå etableres. Industri- og Næringspartiet er det beste alternativet.