Gå til sidens hovedinnhold

Det er forbudt å fôre hjortedyr

Artikkelen er over 2 år gammel

For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det fortsatt forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr.

Det skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Skrantesjuke er en smittsom dyresykdom som det ikke finnes behandling mot. Sykdommen fører til en langsom og smertefull død hos dyr, men har aldri smittet til mennesker.

Les også: Han reagerer på Mattilsynets fôringsnekt av hjortevilt: – Det pågår en massetragedie i naturen vår hver eneste time nå

For å hindre at sykdommen sprer seg har Mattilsynet innført flere tiltak, ett av disse er forbudet mot å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr. I dette tilfellet er hjortedyr er rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort. Forbudet gjelder for hele landet.

Kan søke

Det er mulig å søke Mattilsynet om tillatelse til å fôre ville hjortedyr, men slike tillatelser blir bare gitt dersom det er absolutt nødvendig, og kun for følgende tilfeller:

  • Kortvarig fôring av ville hjortedyr i forbindelse med merkings- og forskningsprosjekter.
  • Kortvarig nødfôring av ville hjortedyr i områder der skrantesjuke (CWD) ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.
  • Planmessig fôring av ville hjortedyr i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet i områder der skrantesjuke (CWD) ikke er påvist. Det må dokumenteres at andre relevante offentlige instanser har konkludert med at andre trafikksikkerhetstiltak ikke kan erstatte fôringen og at fôringen er nødvendig. Det må også dokumenteres at plan for nedtrapping av fôring er utarbeidet og at trekkruten dyrene bruker sannsynligvis ikke går gjennom områder der skrantesjuke (CWD) er påvist. Vilkårene er de samme som tidligere.

Les også: Ingen elg med skrantesjuke

Den som fôrer dyrene, skal holde fôringsplassene under observasjon for å oppdage syke dyr.