Nå som høyesterett og riksadvokaten begge har blitt enige om at rusavhengige ikke skal straffes for mindre bruker narkotika, er det rart at KRF ønsker å fortsette en strafferamme som vi har sett gjennom flere tiår at ikke fungerer. Mennesker som kun mistenkes for besittelse, skal kunne ransakes og kroppsvisiteres på en helt inhuman måte. Dette er en rettspraksis som står i sterk kontrast til lovverket, og en farlig linje å legge seg på, spesielt når det kommer til allerede sårbare mennesker i en vanskelig livssituasjon. Når vi vet at hele 324 menneskeliv gikk tapt til overdose i 2020, ser vi bevis på at det ikke funker å straffe noen til bedre helse.

I all hovedsak kan vi skjønne hvorfor KRF er tilhengere av straff. Et parti som baserer politikken sin på en bok skrevet for flere tusen år siden, kan kanskje mimre tilbake til steining som straff fra den tiden. Det vi derimot sliter litt med å forstå, er hvorfor FRP holder på de samme holdningene. Sammen med dette, ønsker de også flere plasser i ungdoms-fengsel, i stedet for å forebygge og hjelpe de unge generelt. I hovedbrosjyren til FRP står det “vi gir deg frihet til å velge”, når det viser seg at den eneste friheten de ønsker å gi bort om dagen er politiets frihet til å begå menneskerettighetsbrudd.

Når det kommer til straff, er måten KRF legger frem hvordan vi skal gjøre dette helt feil. De mener det er greit at politiet gjør grove overgrep mot mistenkte brukere av narkotiske stoffer. . Mens andre politikere ønsker å forsikre at mistenkte brukere ikke blir utsatt for ulovlige og inngripende ransakinger og tiltak fra politiet sin side, legger KRF det frem som at ulovlige ransakinger, selv hvis politiet kun mistenker deg, at inngripende tiltak er den beste løsningen.

Hvorfor KRF velger å ville fortsette med en skadegjørende praksis, er dette høyst vanskelig å innbefatte seg med. Når skal KRF skjønne at vi ikke lever i kardemommeby og at måten de nå vil fortsette politiets ulovlige praksis i prinsippet er å leke med enkeltmenneskers liv? Og når de i tillegg fremmer et lovforslag om å gå 100 år tilbake i tid, så innfører man et strafferegime som dehumaniserer mennesker og tar fra dem verdighet.

Det KRF og FRP ikke skjønner, er at ved å gå tilbake på riksadvokatens og høyesteretts bestemmelse, så fortsetter de et evig ballspill med livet til uskyldige mennesker. KRF og FRP må begynne å forstå at ruspolitikk ikke er et spill. At dette er ekte, sårbare mennesker. KRF påstår at de er de kristnes parti. FRP på sin side legger opp til å skulle være partiet for frihet, likevel ønsker de at man skal straffe flest mulig. En politikk som går helt imot frihetsprinsippet. Nå viser de dessverre det stikk motsatte.

Samtidig er det å fortsette slik vi har gjort i mange år, å bryte med rusavhengiges rett til privatliv. Det bryter samtidig også med loven, og utsetter folk for menneskerettighetsbrudd, da det opptil flere ganger har blitt avslørt at politiet har begått systematiske lovbrudd mot brukere. Slik KRF ønsker å videreføre politiets ulovlige metoder, er brudd på prinsippet om likhet for loven.

Likeså er det synd at vi har to regjeringspartier i Senterpartiet og Arbeiderpartiet som overhodet ikke klarer å innbefatte seg med hvilket behov brukerne har. Det at AP ønsker å finne opp hjulet på nytt, er både undrende og skuffende, spesielt med tanke på at det allerede ligger en reform på bordet, en reform som var utformet av et ekspertpanel. AP må slutte å lukke døren for mennesker som virkelig trenger noen som lytter.

Senterpartiet på sin side er mest opptatt av at rus fortsatt skal straffes, selv når det er til eget bruk. Straff fungerer, sier Senterpartiet, med null forskning og vise til, også stemmer de ned rusreformen. Senterpartiet var det partiet som gikk til valg på å ikke glemme at man er folkevalgt, men gang på gang har de vist det motsatte.

Alt i alt blir regjeringspartiene litt som han ene i klassen som aldri klarer å følge med på hva som skjer, og som bruker mesteparten av tiden på å sove bakerst i klasserommet. Kjære KRF, FRP, SP og AP; det er på tide å våkne, se seg om og forstå at det norske rusfeltet er under forandring. Vi må gå bort fra en strafferamme som ser på brukere som kriminelle, og som gir politiet ulovlige midler til å ransake en hver de mistenker. Retten til helsehjelp og avkriminalisering er veien å gå, mens KRF, FRP, SP og AP ser ut til å ha tatt en u-sving. Tiden er moden for en ny kurs i norsk ruspolitikk, det må også KRF, FRP og regjeringspartiene innbefatte seg med.