(Østlendingen)

– Ettersom skattemeldingen kommer digitalt, og du som mottaker ikke trenger å levere slik som før, er det nok mange som har lett for å glemme den litt bort. Da kan det enten ende med straffeskatt dersom du ikke gir riktige opplysninger, eller du kan gå glipp av fradrag du skulle hatt, sier Nina Myren Sortehaug, banksjef i Nordea.

Tall fra Skatteetaten viser at 2,9 millioner nordmenn ligger an til å få penger tilbake, mens 800.000 sannsynligvis må betale restskatt.

Her er eksempler på poster det kan være lurt å sjekke:

Foreldrefradraget

Dersom du har utgifter til barnepass, som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, har du rett på fradrag.

Dersom du har barn i barnehage og skolefritidsordning har du sannsynligvis allerede fått fullt fradrag. Dette fradraget er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

– Det mange ikke vet er at du også kan trekke fra utgifter til fritidsaktiviteter som foregår i skoletid eller tiden det ellers ville vært skolefritidsordning, fram til senest klokken 17, sier Nina Myren Sortehaug. Aktiviteter på kveldstid og i helger kan ikke trekkes fra.

Bil

Hvis du har kjøpt eller solgt bil før årsskiftet er det viktig at du får endringen med i skattemeldingen. Sjekk også at bilens verdi er riktig, i skattemeldingen brukes en standardverdsettelse.

Ellers er det lurt å sjekke postene systematisk.

– Begynn på toppen og jobb deg nedover. Sjekk bankinnskudd, gjeld, renter og lønn, og se at alt stemmer, sier banksjef Nina Myren Sortehaug.

Noen typiske opplysninger Skatteetaten ikke har lagt inn er korttidsleie av biler og boliger.

– Utleie av privat bil eller bolig må føres inn i skattemeldingen. Har du ufullstendige opplysninger risikerer du tilleggsskatt, sier hun.

Slik er reglene for dette:

Utleie av privat bil

Du kan leie ut bilen din for inntil 10 000 kr i året. Utleieinntekt utover dette skal føres inn i skattemeldingen som inntekt og skal beskattes, og satsen er 23 prosent.

Kostnader i forbindelse med utleien er fradragsberettiget.

Korttidsutleie av egen bolig

Du kan leie ut boligen din og få en inntekt på inntil 10.000 kroner skattefritt. Utover dette beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt, og du skal betale 23 prosent skatt av beløpet.

Til forskjell fra å leie ut egen bil er kostnader knyttet til korttidsutleie ikke fradragsberettiget.

Å sjekke fradragsveilederen på skatteetaten.no er også veldig lurt.