Gå til sidens hovedinnhold

Dette er den nye regjeringens politikk

Økt CO2-avgift, mer restriktiv rovdyrpolitikk og nei til å redde Ullevål sykehus. Det er noen av sakene Ap og Sp er enige om i Hurdalsplattformen.

Etter uker med samtaler på Hurdalsjøen Hotell la de to partiene onsdag fram politikken de er blitt enige om.

Konklusjonene er samlet i en 83 sider lang regjeringserklæring kalt «Hurdalsplattformen».

Her er noen av hovedpunktene:

* Troms og Finnmark fylke skal oppløses, og partiene åpner også for oppløsning av Viken.

* Klimautslippene skal kuttes med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990, og CO2-avgiften skal økes til om lag 2.000 kroner i 2030.

* Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekter skal holdes uendret. El- og drivstoffavgiften skal reduseres.

* Medlemskapet i EØS og Nato ligger fast.

* Firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort.

Støre mener valgløfter innfris

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen som Ap la fram før valget.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfreds med i Ap. Stortingsgruppen sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: arbeid, velferd og klima, sier Støre.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, legger han til.

Tidligere onsdag ble regjeringsplattformen godkjent av stortingsgruppene i de to respektive partiene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier de to partiene har jobbet som team for å finne de beste løsningene.

– Nå får vi en regjering som ikke overkjører, men lytter til og ser folk, og som utvikler hele Norge, sier han.

Ullevål-nederlag for Sp

Ap og Sp er enige om mye, men det var på forhånd knyttet spenning til flere av punktene i plattformen.

Beslutningen om at Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned som vedtatt, er trolig tung å svelge for Sp-lederen. Under pressekonferansen fremholdt han at det skal bli et godt lokalsykehus for Groruddalen med Aker sykehus.

– Og så er det en helt kjent historie at vi har ulikt syn på den saken. Sånn er det i en regjeringsplattform at man må finne fram til de gode felles løsningene, og da har vi landet på den plattformen som er her nå, sier Vedum.

Ap-gjennomslag på klima

Sp har også bøyd av i klimapolitikken, som ligger nærmere det Ap gikk til valg på.

Sp har tidligere motsatt seg forslaget om å øke CO2-avgiften til 2.000 kroner i 2030, men går nå med på dette i regjeringsplattformen.

Det er derimot uklart hvor stor effekt avgiftsøkningen vil få på pumpeprisen. Ap og Sp skriver i regjeringsplattformen at drivstoffavgiftene skal reduseres, men ikke hvor mye.

I valgkampen tok begge partier til orde for i stor grad å skjerme bilistene fra økt CO2-avgift.

Mer restriktiv rovdyrpolitikk

De to partiene varsler også at de vil utrede reduserte bestandsmål for ulv og bjørn.

I regjeringsplattformen heter det at målet med dette er å «redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det kommer tydelig fram at det er en politikkendring, der man skal lytte mer, ha et effektivt uttak og at de skal gå gjennom rovdyrpolitikken.

– Hovedpoenget er at man skal lytte mer til dem som er berørt av politikken, sier han.

Må forhandle

Ap og Sp danner en mindretallsregjering. Det betyr at innholdet i regjeringsplattformen også vil bli gjenstand for forhandlinger i Stortinget.

Støre og Vedum har allerede sagt tydelig at de har SV som sin foretrukne budsjettpartner, og ifølge Støre er det mye i regjeringsplattformen som SV og partileder Audun Lysbakken vil kjenne igjen.

– Det er punkter der han vil mene at kurs eller vektlegging burde vært en annen. Kjenner jeg SV rett, vil de nok gi uttrykk for det, sier Støre.