Det har vært knyttet stor spenning til hvilket tilleggsoppdrag regjeringen og helseministeren ønsker i saken om ny sykehusstruktur i Innlandet.

Nå er det klart hva Helse Sør-Øst må utrede og belyse nærmere, før helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tar stilling til ny sykehusstruktur og vedtaket Helse Sør-Øst-styret fattet i september.

Se hele vedtaket i faktaboks lenger ned i saken.

For i foretaksmøtet mandag ble det besluttet at Helse Sør-Øst blir bedt om å se nærmere på en trinnvis utbygging av Mjøssykehuset-alternativet, og hvordan dette kan eventuelt kan bidra til å redusere risikoen i omstillings- og utviklingsprosessene Sykehuset Innlandet må igjennom, dersom virksomheten ved flere av de nåværende sykehusene skal samles i et nytt storsykehus i Moelv. Noe som vil innebære en stor omstilling for mange ansatte og organisasjonen.

I tillegg ble det bestemt at Helse Sør-Øst skal belyse mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Dette fordi bemanning allerede er en utfordring for Sykehuset Innlandet, og fordi det blir vurdert at omstilling og prosessen rundt ny struktur, ytterligere kan påvirke evnen til nyrekrutting og det å beholde ansatte.

Det blir blant annet vist til punkt 7 i vedtaket Helse Sør-Øst-styret fattet i september, der det også blir pekt på behovet for å utarbeide en plan for å styrke rekrutteringen og for å gjennomføre de framtidige endringene i Sykehuset Innlandet-organisasjonen.

Helse Sør-Øst må levere på de to punktene i vedtaket innen 10. mars i 2023. Det kommer fram av protokollen, signert helseminister Kjerkol og Helse Sør-Øst-styreleder Svein Gjedrem, som ble lagt ut rett etter møtet.

– Ingen utsettelse

Stortingsrepresentant Rune Støstad (Ap) vurderer mandagens vedtak i foretaksmøtet, slik:

– Styret i Helse Sør-Øst har selv sagt at det er risiko forbundet med en så stor omstilling, og har selv vedtatt å utrede dette. Da er det heller ikke så rart at helseministeren ber om at dette blir belyst før hun tar endelig beslutning. Med den fristen som er satt, kan prosessen gå som tidligere planlagt med byggestart i 2026. Dette er altså ingen utsettelse som jeg har sett noen hevde, mener Støstad.

– Et nytt Mjøssykehus vil gi pasientene i Innlandet et etterlengtet og svært godt tilbud. Dagens foretaksmøte bereder grunnen for å gjøre den endelige beslutningen enda bedre. Vi har jobba med saken i over 20 år, og både pasientene og de ansatte fortjener at saken landes så fort som mulig etter 10. mars. Jeg kommer til å kjempe for nytt Mjøssykehus på Moelv, og bidra til at helseministeren lander saken så fort som mulig etter at Helse Sør-Øst har svart opp oppgaven, sier politikeren fra Nord-Fron videre.