Dette gjør vegbyggerne akkurat nå og dette skal de gjøre på E6 fremover

BYGGER NY E6: Arbeidene med ny firefelts E6 fortsetter gjennom sommeren. Her fra tidligere arbeider på Bergshøgda.

BYGGER NY E6: Arbeidene med ny firefelts E6 fortsetter gjennom sommeren. Her fra tidligere arbeider på Bergshøgda. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I juli blir nordgående påkjøringsrampe ut på E6 i Nydal-krysset stengt. Det er bare noe av det som skjer på E6 framover.

DEL

I et informasjonsskriv onsdag opplyser Veidekke om arbeidene på E6 som pågår akkurat nå, og som skal gjennomføres i tiden som kommer.

I skrivet står det at det i Nydal planlegges en større omlegging av trafikken i begynnelsen av juli. Da vil trafikken bli ledet inn på ny E6, og den nordgående påkjøringsrampen i Nydal-krysset blir stengt. Omkjøring for den som skal nordover på E6 fra Nydal, blir da via Furnesvegen (fylkesveg 84) og opp til Bergshøgda, hvor det nå pågår arbeid med påkjøringsrampen nordover.

Den er planlagt åpnet i juli, og omleggingen henger da sammen med trafikkomleggingen i Nydal. På Bergshøgda pågår det forøvrig også montering av lysmaster og oppsetting av viltgjerder, skriver Veidekke.

På Høksrud bru blir det montert rekkverk på ny bru denne uken, og på Helleberget er Veidekke i gang med dekkereisen på Helleberget bru over Kongsvegen. Ved Tjernli ble ny jernbanekulvert montert under togstoppen som var mellom 8. og 12. juni. Nå vil arbeidet med tilkjøring av masser på begge sider inn mot brua begynne.

Veidekke planlegger for dekketstøp både på Helleberget bru og Mjøsvegen bru før ferien tar til.

Ved Tjernli ble også betongarbeidene med glideforskaling på InterCity-brua sluttført før pinsen. Her gjenstår tilføring av masser for dekkereisen som skal starte opp før sommeren.

Nede ved Mjøsparken pågår arbeidet med bygging av brukonstruksjonene for fullt. Per i dag er Nederkvern bru, Granerud bru og Strandsaga bru ferdig støpt, og i uke 24 er det duket for dekkestøp på Båhusbekken bru.

Ved Brattbakken fortsetter man arbeidet med kulverten under E6, og i Botsenden er man i gang med å forberede arbeidet med nye Botsenden bru. Her vil det bli en midlertidig rundkjøring mens arbeidene pågår.

Ved Økelsrud er det planlagt dekkestøp på Sangheim bru tirsdag 18. juni. Veidekke opplyser at det gjenstår noe arbeid med rørlegging og etablering av dropptank i dette området.

Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda gjenstår det litt finpuss av veg- og sidearealer på ny E6 før asfalteringen tar til. Det blir ingen endringer i trafikkmønsteret på Rudshøgda før etter ferien.

Nordover mot Skarpsno fortsetter arbeidet med komprimering og etablering av støyvoller. I den nye tunnelen i Skarpsno-berget fortsetter sikringsarbeidene, og det er etablert omkjøring ved tunnelutløp mot nord over Røsslyngvegen. Her skal den gamle Skarpsno-kulvert rives for å gi plass til en ny.

Artikkeltags