Dette tjente sykehusdirektørene i Innlandet i 2019

I løpet av 2019 kunne 21 personer i Sykehuset Innlandet smykke seg med en direktørtittel. De fleste hadde millionlønn.