Gjennom tid er det mange som har ment mye om mangt ved Buttekvern. Mange av temaene har dog falt på plass i former som rimeligvis kan oppfattes som positive.

Det er lenge siden låven i Buttekvern brant. I etterfølgende år er det bygd respektable bygg til nokså blandede funksjoner. Spennet i både funksjonalitet og tid har uunngåelig gitt en uensartet bebyggelse – alle bygg enkeltvis med sine kvaliteter. Men ivaretakelse av helheten synes å ha vært krevende eller manglende.

Skylda for manglende helhet får i ettertid telebygget fra den analoge tidsalders storhetstid. Da alle som er interessert i historien og bakgrunnen for dette industribygget antas i stand til både å erindre og til å forstå, gjennomgås her ikke grunnleggende historikk.

Gjennom årene er det tenkt tanker om å kamuflere telebygget, men sjøl om det rosemales i grønt og rødt, vil det aldri passe inn i den etablerte helhet.

Ingen av oss har i dag telefon som er større enn at den har plass i skjortelommen. Tilsvarende reduksjon av bygningsvolumene skjedde ved terminering av de analoge systemene. Den mye omtalte telebygget har fullført sin opprinnelige oppgave. Det er solgt tidligere, og er nå igjen til salgs.

Bygget, er i likhet med en rekke samtidige, også i Ringsaker, oppført i et system som er bedre skikket for rasjonell montering og demontering enn kjente alternativer. Bygget har fortsatt etter 50 år på én eiendom en teknisk tilstand som muliggjør forsvarlig gjenreisning på en annen.

Det har vært omtalt i media at kommunen ikke har behov for bygget. Det er lett å forstå, men likevel – løp og kjøp eiendommen. Ikke ut fra verken reelt eller fiktivt behov for bygget, men for å muliggjøre utnyttelse og forskjønning av et sentralt område i kommunen.

Det er nå dere, med sterke meninger om telebygget og dere med framtidsvisjoner, nåværende så vel som kommende politikere, har anledning til å eliminere noe mange misliker og samtidig muliggjøre noe mange kan komme til å like.