Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sin nettside.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparerer dem som eventuelt ikke fungerer.

Signalet betyr, når det ikke er øvelse, at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

I følge DSBs kartløsning, som viser hvor tyfonene er lokalisert, er det slike varslingsanlegg i Brumunddal og Moelv.