I et leserbrev i Ringsaker Blad den 26.09.22 lirer MDG-representantene Marstrander og Lorch-Falch av seg en rekke påstander om årets sommervær som i beste fall er temmelig misvisende.

Ut ifra leserbrevet må man tolke det slik at man omtaler været som har vært på Hedmarken i sommer. Her brukes begrep som «styrtregn», «hetebølge» og «tørke».

Fakta er at årets sommer har vært rimelig normal værmessig. Hvis vi ser på perioden mai-august, så har det i perioden falt om lag 290 millimeter nedbør, dette er som Leif Juster ville ha sagt det, mot normalt 260 millimeter. Ser vi på temperaturen så var juni og august 1 til 2 grader varmere enn normalt, mens mai og juli var marginalt kjøligere enn normalt. Som vi ser så kommer vi nesten ikke nærmere normalen hvis vi ser på temperatur og nedbør i sommer. Tallene som her er lagt til grunn er fra målestasjonen på Stavsberg, der det finnes en offisiell værstasjon. Disse er tilgjengelig på yr.no.

Sesongens våteste dag fikk vi den 29. juni da det falt 26,1 mm nedbør. Man må være medlem i MDG for å mene at dette har noe med ekstremvær å gjøre. Ser vi på maksimumstemperatur så er det heller ingen «ekstremvær» å sporte. Sommerens høyeste temperatur på Stavsberg ble målt den 20. juli med 27,8 grader. Dette kan vel heller ikke kategoriseres som ekstremt?

Dessverre for MDG sin del så bød ikke sommeren på noe ekstremvær i det hele tatt. Det eneste ekstreme med årets sommervær var at været var ekstremt nært normalen.