– Allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i slike saker, heter i dommen.

Politiet fikk i juni melding om husbråk på en adresse i Ringsaker. To patruljer reiste til stedet og påtraff fire personer. Kvinnen i 50-åra skal ha vært temmelig sterkt beruset og uønsket på stedet. Ifølge dommen skal politiet ha tilbudt å skysse henne hjem. Da hun ikke ville forlate adressen, forsøkte politiet å geleide kvinnen inn i politibilen.

Kvinnen sa i politiavhør at hun ikke husker hva som skjedde, men ifølge dommen sparket kvinnen først en politibetjent i leggen før hun sparket en annen i skrittet. Hun sparket også etter en tredje, uten å treffe.

Da kvinnen mistet buksa skal hun ha gjort et nummer ut av dette, heter det videre i dommen. Testen tatt av kvinnen samme kveld viste en promille på 1,3.

Det er statsadvokaten i Hedmark og Oppland som har tok ut tiltalen mot kvinnen. Hovedforhandling ble holdt 28. november. Tiltalte møtte ikke opp i Østre Innlandet tingrett.

– I skjerpende retning legger retten vekt på at volden ble utøvd ved to anledninger mot to forskjellige tjenestepersoner, heter det i dommen.

Kvinnen er tidligere dømt for trusler mot offentlig tjenesteperson. Aktors påstand var 24 dagers ubetinget fengsel noe retten sa seg enig i at var en passende straff. Kvinnen er ikke dømt til å betale saksomkostninger.

Ringsaker Blad har vært i kontakt med kvinnens forsvarer, Odd Henning Svalheim. Han sier han ikke har fått kontakt med sin klient og derfor ikke kan kommentere saken.