Det er Innlandet fylkeskommune selv som melder om kontraktsigneringene på sin nettside.

– I mange år har riks- og fylkesvegene i Innlandet blitt driftet gjennom 13 geografisk atskilte kontrakter. Dette vil fortsette i en overgangsfase etter at fylkesvegadministrasjonen ble skilt ut fra Statens vegvesen til hver enkelt fylkeskommune. I løpet av forsommeren har Innlandet fylkeskommune inngått sine første fem driftskontrakter. For de åtte øvrige områdene i Innlandet vil nye driftskontrakter bli inngått fortløpende fram til 2023, skriver fylkeskommunen.

Det er fem forskjellige entreprenører som har stukket av med de fem kontraktene.

Hafjell Maskin AS ble tildelt oppdraget med fylkesvegene for Lillehammer, Nordre Land, Øyer, Sør-Fron og Gausdal, samt deler av Ringebu og nordre Ringsaker. Kontrakten har en verdi på 188,7 millioner kroner, og gjelder fra 1. september 2020 til 31. august 2025.

Mesta har på sin side fått ansvaret for 480 kilometer fylkesveg og rundt 20 kilometer gang- og sykkelveg i Nord-Fron, Sel, Lesja og deler av Dovre, Ringebu og Sør-Fron. Denne kontrakten har en verdi på 186,4 millioner kroner, og gjelder fra 1. september 2020 til ut august 2025.

Videre har Svevia Norge AS har fått oppgaven med å drifte fylkesvegnettet i Elverum, Åmot og deler av Trysil, Våler og Stor-Elvdal. Kontrakten har en verdi på 125,9 millioner kroner.

Gjermundshaug Anlegg har fått ansvaret med å drifte fylkesvegnettet i Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, i tillegg til deler av Rendalen, Stor-Elvdal, Engerdal, Dovre og Ringebu. Kontrakten har en verdi på 194,4 millioner kroner.

Til slutt har Bjørn Baastad Maskin AS fått en kontrakt som går ut på å vedlikeholde 507 kilometer fylkesveg og 500 meter gang- og sykkelveg i Trysil, Engerdal og Rendalen. Denne kontrakten har en verdi på 141,2 millioner kroner.

Fylkeskommunen melder for øvrig at det er laget nye maler for driftskontraktene:

– De nye kontraktene legger i større grad opp til at det blir betalt for faktisk utført arbeid og en tett samhandling mellom byggherre og entreprenør i hele kontraktsperioden. Innlandet håper det på den måten blir mindre konflikter mellom kontraktspartene, skriver fylkeskommunen.