Før var det vanlig å lære seg ett yrke, for så å jobbe med det resten av livet. Livslang læring vil si at du aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din.

Denne uka inviterte Forskning og høyere utdanningsminister Henrik Asheim aktører i Innlandet til et innspillmøte om strategi for desentralisert og fleksibel fagskoleutdanning og høyere utdanning. Sammen med flere bedrifter ga NHO Innlandet innspill til dette arbeidet.

Benteler på Raufoss har internasjonale eiere og leverer bildeler til bilprodusenter i hele verden. De er i bedriftenes Champions League. Administrerende direktør Roger Kyseth hos Benteler, framhever betydningen av å være konkurransedyktig også etter krisa. Eierne deres er spesielt opptatt av hvor bra norske myndigheter har ivaretatt bedriftene i krisa, hvordan det satses på infrastruktur, og ikke minst betydningen av kompetanse hos medarbeiderne.

Bedriftene trenger at utdanningssystemet rigges så de får den kompetansen det er behov for. NHOs kompetansebarometer viser at over 6 av 10 bedrifter i Innlandet har et udekket kompetansebehov. Det er en tydelig økning i behovet og bedriftene trenger derfor at utdanningen blir mer tilgjengelig. For bedriftene handler dette om konkurransekraft. Arbeidstakere trenger fortløpende kompetanseheving, slik at de kan holde seg attraktive på arbeidsmarkedet og stå lenger i jobb. Etter- og videreutdanning må derfor bli en integrert del av både kunnskapssektoren og arbeidslivet.

I Innlandet har vi sterke og gode fagmiljøer som er best i verden på akkurat det feltet de opererer innenfor. Det skal vi fortsette med. Samtidig skal vi passe på å tilgjengeliggjøre kunnskapen til flest mulig. Det å arbeide med livslang læring handler ikke om å senke det akademiske nivået, men om rammene rundt utdanningen og det pedagogiske opplegget.

Interfil i Skjåk lager ventilasjonssystemer og har startet opp med eksport til Kina. Daglig leder Arild Garcia de Presno fortalte ministeren at de går fra manuell produksjon til digitalisering og automatisert produksjon. For å imøtekomme disse endringene trenger Interfils arbeidstakere fortløpende kompetanseheving.

Det er behov for at man kan kombinere det å være yrkesaktiv og det å tilegne seg ny kunnskap – på en helt annen måte enn i dag. Med den utstrakte digitaliseringen vi nå har i utdanningssektoren og hos bedriftene, bør vi ha godt utgangspunkt for å tenke nytt.

Fleksible, digitale og modulbaserte tilbud er avgjørende. NHO ønsker satsing og samarbeid om dette. Videre trenger vi at det er tett dialog med arbeidslivets parter. Rådet for samarbeid med arbeidslivet er et tiltak som har et stort potensial. Samtidig er det viktig at samarbeidet mellom akademia og næringslivet ikke utelukkende er på ledelsesnivå.

Livslang læring må sees på som en del av grunnoppdraget til utdanningssektoren. I tillegg til utformingen av etter- og videreutdanning, er det viktig at grunnutdanningen ruster kommende generasjoner – elever og studenter for livslang læring.

Vi må sikre at livslang læring er gjennomførbart for folk i jobb og at bedrifter som Benteler og Interfil hever konkurransekraften sin. Vi har bedre forutsetninger enn noen gang for å få til dette. Koronakrisen har lært oss at digitalisering ikke bare er nyttig, men en nødvendighet.