Grunnet mangel på betjening jul og nyttår måtte noen sykehjemspasienter få utsatt den ukentlige dusjingen. Dette kom det klage på fra pårørende, tre uker mellom hver dusj ble for lenge. I HA ble dette kalt dårlig hygiene og nedverdigende for pasientene. Hva synes pasientene og betjeningen sjøl, er dette nedverdigende? Pasientene får jo vasket seg hver dag, enten de greier det sjøl eller får hjelp til dette. I min tid som sykepleier var det mange av de gamle som grudde seg til badedagen, de hadde nok blitt glad for litt utsettelse. Men det er lenge siden og mange måtte greie seg uten bad og dusj på den tid.

Nå er det spørsmål om vi ikke dusjer for mye. På huden har vi et naturlig fettfilter som beskytter mot uttørring og farlige bakterier. Vi lever i full harmoni med bakteriene vi har på overflaten. Med mye varmt vann og såpe, blir huden uttørret og ikke robust for eksem, sopp og farlige bakterier. Særlig eldre kan bli plaget av kløe og svie ved at huden blir uttørret, og sopp kan gi sårhet.

«Det er mulig å dusje i stykker huden om man dusjer for mye», er det en ekspert på hud som skriver.

«Vi som ønsker å dusje hver dag, klarer oss fint med bare vann og bruke såpa bare der hvor en svetter, skriver en annen.

At pasienter som trenger hjelp til å dusje får ukentlig hjelp til dette, er jo bra. Men hva er for lenge? «Tordner mot dusjmangel» var en overskrift. Er det katastrofe om det går tre uker for dusj når en får hjelp til å vaske seg hver dag? Men at hjemmesykepleien har for dårlig bemanning kan en vel være enige om.