Gå til sidens hovedinnhold

Dyr desinformasjon

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å forstå avgjørelsen i sjukehjemssaken i Moelv må vi se den massive feilinformasjonen folk og folkevalgte har blitt utsatt for. Et brev fra rådmannen, plansjef Kittelsrud og planrådgiver Lersveen datert 20/9 er ikke noe unntak. De påstår at reguleringsplanen for sjukehjem i Parkvegen tilrettelegger for videreutvikling av Folkets Hus og O. Johansens trevarefabrikk. Alle som har satt seg inn i saken vet at i virkeligheten er det stikk motsatt.

Verken kommuneadministrasjonen eller ledelsen i Ap er i tvil om at Folkets Hus kjemper med nebb og klør mot plassering av sjukehjemmet i Parkvegen. De vakre omgivelsene blir ødelagt, og det blir store problemer med arrangementer i en toårsperiode. Eieren av Johansens trevarefabrikken har helt fram til vedtaket 16/9 hevdet at hele prosjektet er en trussel mot bedriftens videre eksistens, uansett utbedring av krysset Jensstuvegen/ Åsmarkvegen. Jeg hørte ham si det til Kai Ove Berg rett før Høyre stemte for forslaget fra rådmannen.

Den mest avgjørende feilinformasjonen gjelder grunnundersøkelsene. Cowi-rapporten fra 4/3-19 er positiv til bygging i Jensstuvegen. Parkeringskjeller kan anbefales i forhold til grunnvann. 3-8m ned til berg. Ingen spor av leire. Grus, silt og sand i grunnen. Direkte fundamentering kan anbefales 1 m under terreng.

Rapporten ble gjemt bort og presentert med motsatt fortegn. Kommuneadministrasjonen løy. Derfor trengtes ikke kostnadene ved bygging i Parkvegen og Jensstuvegen veies opp mot hverandre.

Derfor vil Ringsaker betale langt over 100 millioner mer for 20 omsorgsplasser mindre. Bare tap av husbankstøtte og midlertidig flytting av barnehagen utgjør nå 56 mill. 150 m ny veg med bredde 7 m pluss fortau gjennom berglendt og svært kupert terreng må få en meterpris på minst 90 000 kr. Dertil kommer utvidelse av 550 m gammel veg med nytt fortau, 150 m ny VA-ledning og mange nye parkeringsplasser. Dessuten store ekstrautgifter til sprengning og utkjøring av stein på ei trang, bratt og berglendt tomt til et korsformet bygg.

I februar 2020 var kostnadsramma for 80 sjukehjemsplasser i Jensstuvegen den samme som for 60 plasser med nye lokaler for hjemmetjenesten i Parkvegen. De lokalene forsvant allerede ved forslaget til ny reguleringsplan, mens kostnadsramma ble beholdt. Hjemmetjenesten i Moelv, som dekker hele nordre Ringsaker, har nå egen fløy med oppstillingsplass under tak for alle sine biler ved sjukehjemmet i Jensstuvegen. Hva blir den endelige prisen om vi nå skal få 80 omsorgsplasser pluss nye lokaler for hjemmetjenesten? Husbanken setter seg imot videre utbygging i Parkvegen. Ny tomt må skaffes og ny byggeprosess må igangsettes. Slik sett kaster vi over 200 mill. rett ut gjennom vinduet ved å velge tomta i Parkvegen. I tillegg raseres et vakkert grøntområde som kunne blitt en perle i den mest sannsynlige vertsbyen for Mjøs-sjukehuset.

Fantastisk flink denne kommuneadministrasjonen vår. Utbyggeren som får kjøpt 20 dekar sentral og solrik tomt i Jensstuvegen blir sikkert glad.