Det melder konsernet på sin nettside onsdag.

«Aktiviteten ved Norturas anlegg normaliseres gradvis etter dataangrepet 21. desember. Nå slaktes og skjæres det over hele landet», skriver Nortura.

Fikk ikke meldt inn slakt

Konsernet valgte da dataangrepet ble oppdaget å stenge ned internettilgangen ved alle sine anlegg for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner.

En konsekvens av dataangrepet var at det ble trøblete for bønder å melde inn storfe, småfe og svin til slakt. Kylling og kalkun ble slaktet tilnærmet som normalt i hele perioden, blir det opplyst.

En annen konsekvens av dataangrepet var at kunder, som dagligvarebutikker, hoteller og restauranter, ikke fikk sendt inn ordrer.

Anlegget på Rudshøgda ble rammet.

– Vi tar ikke imot slakt der nå, og jobber som nevnt med å få det til på den andre siden av årsskiftet. Men som vanlig ved juletider er det nå lav aktivitet og den planlagte slakteakviteteten i romjula er uansett veldig lav. Vi har vært i dialog med bønder som skulle levere slakt i romjulen og har funnet løsninger for dem, som i hovedsak er at slaktingen forskyves til over nyttår. Vi jobber med å få opp løsninger som gjør at bøndene kan melde inn dyr til slakt og løsninger for kundene våre slik at de får lagt inn ordrer i systemet, sa Kjell S. Rakkenes, konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, til RB 29. desember om situasjonen på Rudshøgda på tidspunktet.

Gledelig

«Selskapet har gjennom julen arbeidet med å sikre datasystemene og har på kort tid etablert midlertidige systemer for produksjon, ordre, ekspedisjon, innmelding og mottak av slakt», skriver Nortura onsdag.

Det skal nå være etablert midlertidige løsninger som erstatter ordinære innmeldings-, ordre-, ekspedisjons- og faktureringsløsninger.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen sier at Nortura med disse midlertidige systemene på plass, nærmer seg å være i tilnærmet full produksjon.

– Dyr og egg kommer nå inn til alle våre anlegg, og det er gledelig å se at vi gradvis normaliserer driften. Vi er nå godt i gang med slakting, skjæring og foredling av både rødt kjøtt, hvitt kjøtt og egg. Det kan oppstå uregelmessigheter i oppstartfasen, men vi arbeider for at bønder og kunder i minst mulig grad skal bli berørt, sier konsernsjefen onsdag, ifølge Norturas nettside.

Det blir opplyst at det fremdeles er enkelte leveringsutfordringer og at man jobber med å ta igjen etterslep.

Hell i uhell

Nortura skriver at det parallelt blir jobbet med å gjenopprette de ordinære systemene, men at det er uvisst hvor lang tid dette vil ta.

Konsernet skal ha oppdaget dataangrepet tidlig, og hevder at de derfor klarte å begrense skadene.

– Vi har gode beredskapsplaner, som ble aktivert da vi ble gjort kjent med angrepet. Det har begrenset skaden. Hell i uhellet er at vi i 2021 gjennomførte en beredskapsøvelse med et likende scenario, sier Panengstuen.

«Hackerne har så langt man er kjent med ikke lyktes i å kryptere systemene», skriver Nortura.

Konsernsjefen berømmer ansatte som har stått på i romjulen for å unngå at det oppstår mangelsituasjoner i markedet.

– Jeg ønsker å rette en stor takk til dere som har bidratt til at vi raskt har lykkes i å komme opp med løsninger som kan erstatte de ordinære i en periode fremover. Vi håper på forståelse for at man må forvente noe uforutsigbarhet i innkjøringsfasen med midlertidige systemer, sier Panengstuen.