Ingen elg med skrantesjuke

Står ved lag: Forbudet mot foring av elg og rådyr og utsetting av saltsteiner til hjortevilt står fortsatt ved lag.Foto: Arkiv

Står ved lag: Forbudet mot foring av elg og rådyr og utsetting av saltsteiner til hjortevilt står fortsatt ved lag.Foto: Arkiv

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

6.000 hjortedyr er denne høsten undersøkt for den dødelige hjorteviltsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD), eller skrantesjuke. Det ble ikke funnet smitte i noen av de undersøkte elgskrottene.

DEL

Det ble imidlertid funnet smitte i to villrein i Nordfjella, altså i samme område som det tidligere er funnet smitte.

– Sjøl om vi ikke har funnet skrantesjuke andre steder kan vi dessverre ikke være sikre på at sjukdommen ikke finnes andre steder, sier miljødirektør Ellen Hambro til Bondebladet.

Forbudet mot foring av elg og rådyr og utsetting av saltsteiner til hjortevilt står fortsatt ved lag.

Alt hjortevilt som er levert til viltmottak er undersøkt, og 600 fallvilt er testet denne høsten uten å finne smitte av CWD.

– Likevel er det viktig å fortsette testinga av alt hjortevilt, sier Hambro.

Vitenskapskomiteen for Mattilsynet vil tidlig i 2017 komme med en ny rapport om CWD.

Skrantesjuke er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen har tidligere bare forekommet i USA, Canada og Sør-Korea, men ble i april 2016 påvist i Norge. Symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Sykdommen er alltid dødelig for dyrene.

Artikkeltags