Gå til sidens hovedinnhold

Dyrevelferd!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva er dyrevelferd? Kort fortalt: Jo, dyrevelferd handler om hvordan dyrene har det, og hvordan de takler det miljøet de er i både fysisk og psykisk.

Fremskrittspartiet er svært opptatt av god dyrevelferd! Fremskrittspartiet fikk da de satt i regjering ved daværende landbruksminister Sylvi Listhaug fra FrP innført dyrepoliti, hvor Sør – Trøndelag var det første fylket som fikk det. Nå er det snart landsdekkende med dyrepoliti, og FrP har et klart ønske om et operativt dyrepoliti i hele landet.

FrP ønsker at det stilles strenge objektive krav til dyrevelferd i alt dyrehold, inklusive transport og slakting.

Nå har Nortura bestemt at all slakting av svin på Østlandet skal skje ved Norturas slakteri i Tønsberg. Når det gjelder transporttid, så er 8 timer maks transporttid i Norge. Alle vet at fra nord i Gudbrandsdalen og Østerdalen så vil det være lang transporttid. Selve reisen vil ganske naturlig ha noen stopp undervegs være seg pålessing av flere dyr, muligens også fra flere gårder, eller stopp for hviletid for sjåføren. Det er svært mange dyr som vil få lang reise, men forhåpentligvis innenfor maksimumstiden.

Det er også noen fysiske faktorer som spiller inn, hva med værforholdene, varme og kulde, ventilasjon og plass på bilen for hvert dyr? Hva skjer når bilen står rolig ved pålessing – hviletid når det enten er veldig varmt eller kaldt ute? Hva med psykiske faktorer som stress? Har sett at noen har nevnt at grisene legger seg ned under transport og slapper av, men hva vet vi om hvor mye/lite grisene stresser under transporten, og hva skjer når bilen gjør de nevnte stoppene? Hvilke grenser er det når det gjelder temperaturer for sommer og vinter for å transportere grisene?

Nå er jo bondenæringen veldig imot sentralisering påstår de, men når det gjelder for egen vinning så ser det ut til å være greit. Det ser vi tydelig her. Hvor er røstene om desentralisering da? Det er også temmelig taust fra Senterpartiet som tradisjonelt har vært mange bønders parti og som påstår at desentralisering er viktig for dem. Er den ene krona bonden skulle få mer for kiloen ved å levere grisen til Tønsberg i stedet for f.eks. Rudshøgda med atskillig kortere transporttid for mange viktigere enn dyrevelferden? For meg så er dette skremmende.

Kan svin som har den lengste transporttiden selges og markedsføres i butikk som kortreist mat? Hvilken innvirkning har kjøttkvaliteten i forhold til transporttiden?

Jeg skjønner at fraktinga sikkert foretas innenfor lovverket, men en kan spørre seg om lovverket er godt nok for at en god dyrevelferd blir ivaretatt?