Gå til sidens hovedinnhold

Dyrevelferden på inntransporten har høyeste prioritet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikere fra flere partier i Ringsaker uttrykker i leserinnlegg en bekymring rundt Norturas planer om å samle griseslaktingen på Østlandet i Tønsberg. Bekymringen knytter seg til økt transporttid for dyra.

Det er forståelig at transportavstander og transporttid blir et tema når vi foreslår endringer i slakteristrukturen. Dette er også noe Norturas styre bruker mye tid på når de skal gjøre beslutninger. Derfor er også transport og dyrevelferd blitt et av de viktigste punktene i utredningene som ligger til grunn for denne type endringer.

Et vedtak om å flytte slaktingen av gris til Tønsberg vil medføre at grisen fra Innlandet vil få økt transporttid, men for 90 prosent av gårdene blir transporttiden på 5 timer eller mindre. Da er tida det tar å laste og losse inkludert. Nortura har beregnet at gris fra tre produsenter får transporttid over sju timer til Tønsberg. Maks tillatt transporttid i Norge er åtte timer, mot EU-regelverkets inntil 24 timers transporter for gris.

Gitt at transporttiden er utført på en god måte, har man god dokumentasjon på at gris blir lite påvirket av transporttid. Grunnen til det er grisens atferd under kjøring: Ca 30 minutter etter at bilen har begynt å kjøre begynner grisen å sette seg og deretter legge seg. Etter 1–2 timer ser vi at grisene ligger. Om transporten deretter varer 1 time eller 6 timer vil grisen uansett ligger rolig. Forutsetningen er naturligvis at forholdene på dyrebilen er gode, at det er god plass og ventilasjon. Samtidig som vegkvaliteten og sjåførens kjørestil naturligvis også spiller inn.

Det er avgjørende at dyrevelferden blir ivaretatt under transport til våre slakterier. Norge er et langstrakt land og vi har slakterier over hele landet. Vi har inntransport av dyr med både korte og lange reiseavstander. Uavhengig av reiseavstand, skal regelverkskravene for dyrenes velferd under transport ivaretas. Det er like viktig når vi transporterer dyr på smale vestlandsveier som en eventuell transport fra Rudshøgda til Tønsberg.