Gå til sidens hovedinnhold

Firefelts E6 fram til Øyer til 2025?

Artikkelen er over 3 år gammel

Torsdag startet Nye Veier bompengeprosessen for utbygging av 40 km firefelts motorvei fra Moelv til Øyer sør. Fem ordførere og to fylkesordførere samt tilhørende rådmenn deltok på oppstartsmøtet som ble gjennomført på Lillehammer.

Bompengeprosessen og en endelig vedtatt bompengeproposisjon er avgjørende for å oppnå forutsigbar fremdrift og for å kunne bygge ut strekningen på beste måte.

- Det viktigste med torsdagens møte var å få forankret målsettingen om ferdig firefelts E6 til Øyer i 2025, samt å bli enige om en fremdriftsplan for bompengeprosessen. Vår nye ambisjon er sammenhengende utbygging av E6 gjennom Innlandet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Alle på plass

Samtlige ordførere og rådmenn fra kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer var tilstede på oppstartsmøtet. I tillegg deltok begge fylkesordførerne og politisk ledelse av samferdselsområdene.

- Vi fikk veldig tydelige signaler fra deltakerne om at de skal sørge for en effektiv fremdrift som ikke skal forsinke byggestart. Hvis alt klaffer legger vi frem et endelig bompengeopplegg for kommunene i høst med påfølgende behandling i fylkestingene. Ved lokale og fylkeskommunale vedtak tidlig på høsten vil det kunne være mulige å se for seg vedtatt bompengeproposisjon allerede i 2018 eller senest i løpet av våren 2019, sier Moshagen.

Alle kommuner og fylkeskommuner var også svært tydelig på at hvis Nye Veier blir ferdige med ny E6 til Øyer i 2025 vil dette være en utrolig mulighet for regional utvikling i Innlandet.

Bompengprogresjon

Det foreligger en rekke krav som må følges i forbindelse med bompengeproposisjonen.

Det er tydelige krav om at det må være sammenheng mellom nytte av veien og bompengebetaling. Kryssubsidiering tillates ikke. Det er også klart at innkrevingstiden er 15 år og at sidevegsbommer kun kan benyttes meget unntaksvis, sier Moshagen.

Bompengeproposisjonen skal inneholde et samlet finansieringsopplegg for hele strekningen fra Moelv til Øyer sør. Proposisjonen skal inneholde forventet kostnad, trafikkgrunnlag, antall bommer inkl. plassering og takster samt en utbyggingsstrategi. Det er fylkeskommunene som stiller garanti for bompengefinansieringen.

Nye Veier kommer til å være lydhøre i arbeidet med bompengeproposisjonen. Vi forventer og skal legge til rette for en god prosess. Det er viktig med likelydende vedtak i alle kommunene, slik at vi oppnår lokal enighet i løpet av høsten 2018, sier Moshagen.

E6 Moelv – Øyer sør inngår i Nye Veiers utbygging av 83 km firefelts E6 fra Kolomoen til Øyer. Det blir mye arbeid med bompengeopplegget utover våren sammen med de involverte partene.