Utbygging av nytt motorveikryss på E6 i Moelv inngår i utbyggingsprosjektet av 43 kilometer firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv.

- Utvikling av Moelvkrysset fra to til fire felt blir et spennende og krevende oppdrag. Sikker og god ivaretakelse av alle trafikanter samt ivaretakelse av naboer blir en viktig del av oppgaven, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet i en pressemelding.

Oppdraget omfatter blant annet bygging av ca. 1100 meter firefelts motorvei for 110 km/t, alle ramper og tilkomster til og fra E6, ca. 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere og kommunaltekniske arbeider.

Det nye krysset skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2020.

- Oppdraget bør være av interesse både for lokale og regionale entreprenører, og vi ser frem til å offentliggjøre konkurransen i januar, sier Moshagen.