Lokalveg og E6-kryss i Furnes blir stengt i fire uker

Arnkvernvegen og Arnkvernkrysset blir stengt i fire uker.