Nye Veier vil at dagens mjøsbru skal bestå - Ringsaker kommune vil ikke eie den

Ringsaker-rådmann Jørn Strand mener det må avklares hvem som skal eie den gamle Mjøsbrua før man kan vedta en reguleringsplan for ny E6 fra Moelv til Roterud.