Det skriver Nye Veier i en pressemelding fredag.

Entreprenørene BetonmastHæhre og Veidekke har så langt stemplet inn 650 000 arbeidstimer under byggingen av ny E6 mellom Kolomoen og Moelv, og det har de gjort uten alvorlige personskader.

Byggherren Nye Veier mener høye HMS-ambisjoner er årsaken til de gode nyhetene.

– På dette utbyggingsprosjektet har vi to totalentreprenører som arbeider noe ulikt med sikkerhet, men både Veidekke og BetonmastHæhre har klart å oppnå null fraværsskader og gode resultater. Dette viser at det finnes mer enn en måte å arbeide med sikkerhet på, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

– Ekstra krevende

Per nå sysselsetter prosjektet om lag 700 arbeidere og det er til enhver tid rundt 300 anleggsmaskiner i sving.

Stort sett på hele strekningen fra Kolomoen til Moelv jobber vegbyggerne tett på trafikken på nåværende E6. Det gjør arbeidet ekstra utfordrende.

I det mest trafikkerte E6-krysset i Åkersvika, passerer om lag 40 000 biler daglig.

– Det er ekstra krevende å ha eksisterende E6-trafikk og mange kryssende lokalveier og gang- og sykkelveier i anleggsområdet. Vi har registrert flere farlige forhold og nestenulykker, men heldigvis unngått alvorlige hendelser. Vi og alle som arbeider på anlegget må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag hele året, sier Moshagen.

Les også: Nye Veier gir lærlinger en mulighet

Advarer mot å slippe ned skuldrene

Prosjektdirektøren understreker i pressmeldingen at god planlegging, godt samarbeid og tett oppfølging er viktig for å unngå skader.

– Vi samarbeider godt med Statens Vegvesen om sikker trafikkavvikling. E6-utbyggingen påvirker både E6-trafikken og en rekke lokalveier inkludert gang- og sykkelveier. Derfor samarbeider både vi og totalentreprenørene tett med Statens Vegvesen for å ivareta sikkerheten for alle trafikanter, sier Moshagen, og legger til at både Nye Veier og entreprenørene tenker sikkerhet tidlig i prosjektet.

Moshagen advarer samtidig mot å tro at ingenting kan skje.

Les også: Dette arbeidet kan avgjøre hva slags bru som blir bygget over Mjøsa

– Vi er tydelige gjennom tett oppfølging, inkluderer sikkerhet i alle ledd i prosjektgjennomføringen og krever erfaringsdeling på tvers mellom totalentreprenørene. Slik har vi klart å løfte sikkerhetskulturen både hos oss selv og entreprenørene. Samtidig skal vi være forsiktige med å si at sikkerheten er god nok. Det er alltid noe som kan bli enda bedre og vi må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag, avslutter prosjektdirektøren.