Arbeider sendt til sykehus etter arbeidsulykke ved Tjernli