Dette gjør vegbyggerne framover: Langbakken og E6 blir stengt

Både Langbakken og et strekke av E6 blir stengt i en periode. Les hva som skjer på E6 og hva vegbyggerne gjør de kommende ukene.