Vil flytte parkering fra Brumunddal til Rudshøgda - det går ut over boliger på Stavsjø

Rådmannen mener fordelene med å legge en døgnhvileplass for E6 til Rudshøgda er så mange at kommunen aktivt må sette i gang arbeidet. Ulempen er at det vil gå ut over dyrket mark - og kan få konsekvenser på Stavsjø.