Ny E6 mellom Moelv og Lillehammer redusert med fem milliarder

DEL

- Utbyggingen av E6 mellom Moelv og Øyer vil styrke Mjøsregionen som et felles bo- og arbeidsmarked. Strekningen er viktig både for næringslivet og folk som skal til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Med trafikksikker firefelts veg forsterker og videreutvikler vi E6 som hovedferdselsåre mellom Østlandet/Sørlandet og Trøndelag/Nord-Norge, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding fredag ettermiddag.

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E6 Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland. Nye Veier AS har ansvaret for prosjektet.

Kostnadane er redusert med 5 milliarder kroner.

- Jeg er selvsagt glad for at kostnadene i forslaget vi nå legger fram er sterkt redusert. I 2016 så prislappen ut til å bli om lag 16,2 milliarder kroner. Nå er tallet 11,3 milliardar kroner etter at både Statens vegvesen og Nye Veier AS har jobbet ned kostnadene. I tillegg har Nye Veier AS klart å øke trafikantnytta med cirka 800 millioner kroner, sier Dale.

Strekninga er 43 kilometer lang og skal bygges som firefelts veg med en fartsgrense på110 km/t. Dette førar til en tidssparing på nesten 10 minutter sammenlignet med i dag.

Ny E6 vil flere steder følge samme trasé som i dag. Dette gjelder strekningane Biri-Øyresvika og Storhove-Øyer. Forbi Lillehammer vil vegen krysse Lågen lenger nord enn dagens E6, med tunneler sør og nord for den nye brua.

Første delåpning er planlagt allerede i 2023, mens hele prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Artikkeltags