Foreslår tomt til døgnhvileplass for lastebiler på Rudshøgda

Per Hatterud vil vurdere å etablere døgnhvileplass for lastebiler på tomt på Rudshøgda, og har bedt kommunen om et møte.